Solvay в България

  Солвей Соди

Група Solvay присъства в България от 1997 година и има над 730 служители в 6 заводa/административни обекта. 

Solvay разработва иновативни, устойчиви и конкурентноспособни решения с висока добавена стойност, създадени според желанията на крайните й клиенти за следните пазари:

  • Авиация и автомобили
  • Земеделски храни
  • Сгради и строителство
  • Потребителски стоки и здравеопазване
  • Електричество и електроника
  • Енергия и околна среда
  • Промишлени приложения

В България произвеждаме:

  • Флуор и производните му
  • Натриеви продукти

За Solvay

Като международна химическа група, Solvay подпомага промишлеността в откриването и въвеждането на още по-отговорни и ценни решения. Solvay генерира 90% от оборота си от дейности, в които е един от световните топ три лидери. Групата обслужва различни пазари - от енергия и околна среда до авиация и автомобили или електричество и електроника, с една единствена цел: да повиши ефективността на своите клиенти и да подобри качеството на живот в обществото. Групата е със седалище в Брюксел, има около 26 000 служители в 52 държави и през 2014 г. генерира 10.2 милиарда евро нетни продажби.