Solvay в България

  Солвей Соди

Група Solvay присъства в България от 1997 година и има около 600 служители в 5 заводa/административни обекти. 

Solvay разработва иновативни, устойчиви и конкурентноспособни решения с висока добавена стойност, създадени според желанията на крайните й клиенти за следните пазари:

  • Авиация и автомобили
  • Земеделски храни
  • Сгради и строителство
  • Потребителски стоки и здравеопазване
  • Електричество и електроника
  • Енергия и околна среда
  • Промишлени приложения

    В България произвеждаме натриеви продукти.

За Solvay

Solvay е международна компания за производство на химически продукти и усъвършенствани материали, която помага на своите клиенти посредством иновации, развитие и предоставяне на устойчиви продукти и решения с висока добавена стойност, висока енергийна ефективност и по-ниски СО2 емисии, оптимизация на използваните ресурси и подобряване на качеството на живот. Solvay обслужва диверсифицирани крайни глобални пазари, включително тези на автомобилостроенето и космическата индустрия, на стоките за потребление и здравеопазване, енергетика и околна среда, електричество и електроника, строителство, както и на приложения за индустрията. Със седалище в Брюксел, Solvay има около 30 900 служители в 53 държави. През 2015 г. генерираните проформа нетни продажби са 12.4 милиарда евро, като 90 % от тях са от дейности, в които компанията е сред първите 3 в световен мащаб. Solvay SA (SOLB.BE) е вписана в Euronext в Брюксел и Париж (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR).