Solvay е научна компания, чиито технологии подпомагат много аспекти от ежедневието. Нашата цел - ние свързваме хора, идеи и елементи, за да преоткрием прогреса, е призив да отидем отвъд, да изобретим бъдещите форми на прогрес и да създадем устойчива споделена стойност за всички чрез силата на науката. В свят, изправен пред непрекъснато нарастващо население и търсене на ресурси, ние се стремим да бъдем движещата сила, предизвикваща следващите големи стъпки, за да дадем възможност на човечеството да напредва, като същевременно опазва планетата, която всички споделяме. 

Ние се свързваме с клиенти и партньори, за да отговорим на днешните и утрешните мега тенденции. Като световен лидер в областта на материалите, химическите продукти и решенията, Solvay носи напредък в самолетите, автомобилите, батериите, интелигентните и медицински устройства, пречистването на вода и въздух, за да даде своя принос в разршаването на критичните индустриални, социални и екологични предизвикателства. Можете да разчитате, че нашите иновативни решения ще допринесат за по-безопасно, по-чисто и по-устойчиво бъдеще.

2022 ключови цифри

13,4 млрд. евро
нетни продажби
22 000
служители
99
обекта
61
държави

ОТ ХОРАТА ЗА ХОРАТА

Нашият бизнес 

Нашите бизнеси са подредени в 3 сегмента, за да движат настоящето и предвиждат мегатенденциите на бъдещето. Като започнем от електрификацията, олекотяването, ефективното използване на ресурсите, здравеопазването, Интернет на нещата, дигитализацията и екологичните решения, независимо от пазара на клиентите, при нас те могат да намерят най-добрия екип, който да изслуша и отговори на техните нужди, намалявайки общите разходи за собственост, като същевременно увеличава устойчивостта

ГРИЖА 

Устойчив растеж за бърз успех

Ние вярваме в бъдещето, което означава бъдеще за всички. В Solvay бързият растеж и пазарният успех се случват със съзнателни и конкретни действия за по-кръгова икономика. Нашият ангажимент за устойчиво развитие е в основата на всяко стратегическо решение, което вземаме, толкова силно, колкото и нашите финансови критерии.
Ние сме не само ангажирани, но имаме и практически измерители. Уникалните за Solvay Управление на устойчивото портфолио и Интегриран отчет спомагат да се оцени отговорността на компанията за продукта и да се гарантира, че приложенията му имат най-малко въздействие, но най-висока устойчива стойност.

Mother with her little son by solar panels
Man watching a 360 degres video

ОСМЕЛЯВАМЕ СЕ

Прозорливи визионери

Ние вярваме, че технологиите трябва да се развиват постоянно, за да стават все повече неща възможни, но по по-чист, по-интелигентен и по-свързан начин отпреди. Нашите екипи формират екосистема от 22 000 отдадени таланта, 12 изследователски и иновационни центъра, ориентирани към клиентите и глобално присъствие в повече от 61 държави. Ние се свързваме и насърчаваме приобщаващи и разнообразни екипи, които се стремят заедно да гарантират, че са разгледани различни дисциплини и подходи, като са чути и разбрани най-широк спектър от нужди на клиентите на бързо променящите се пазари.