Solvay се адаптира към непрекъснато променящия се свят повече от век и половина. Налагаше се да се преоткрива много пъти, като винаги надграждаше върху здравите основи на социалната отговорност, техническото съвършенство и семейния характер на компанията.

Компанията е създадена през 1863 г., вследствие на технологичен пробив, процесът за производство на калцинирана сода по амонячен способ, изобретен от Ернест Солвей и тесен кръг от роднини, включително брат му Алфред. 

След трудни години на техническа несигурност, Solvay предприема бърза международна експанзия, изграждайки заводи в целия индустриализиран свят. През 1900 г. 95 % от калцинираната сода, консумирана в света, е произведена по метода на Солвей.

Групата оцелява през двете световни войни, благодарение на семейната си акционерна основа и ревниво пазене на производствените си тайни. До началото на 50-те години Solvay се разнообразява и възобновява глобалната си експанзия. 

През последните години станахме свидетели на други радикални трансформации, от продажбата на фармацевтичната структура до придобиването на Rhodia и създаването на нов Solvay.

В нашата работа стремежът към постоянен прогрес винаги е бил целта, към която се стремим. 

Ернест Солвей