Нашият ангажимент към науката и иновациите

С увеличаването на населението, нарастващите енергийни нужди и изменението на климата, които създават предизвикателства за нашето глобално общество, Solvay продължава ангажимента на нашия основател за наука и иновации. Нашите учени в цял свят концентрират страстта и енергията си в превръщането на ежедневните иновации в реални решения, които помагат на милиарди хора.

Всеки ден укрепваме собствения си опит, като същевременно насърчаваме и подкрепяме научните изследвания чрез сътрудничество и партньорства с университети, професорски кръгове и стартиращи бизнес инкубатори. Подкрепяме бъдещите иновации, като награждаваме водещите изследователи в света и подчертаваме отличното качество на тяхната работа.

https://youtu.be/OcNorxqBkT8