ЕДНА ЦЕЛ

Ние свързваме хора, идеи и елементи, за да преоткрием прогреса

Идеята за прогрес е в основата на нашата компания от най-ранните дни, преди повече от сто и петдесет години, и ни подтиква да създаваме много от нашите определящи ни постижения. 

Прогресът е нашата съществена сила, задействана от свързването. Подобни фундаментални идеи винаги са водили целенасочено хуманистичния и научен дух на Solvay. Това дава основата, върху която Ернест Солвей организира своите уникални конференции на Solvay, допринасящи за раждането на съвременната физика, обединявайки най-ярките умове на всички времена. В допълнение накои други дисциплини постигат впечатляващ напредък благодарение на неговите научни институти. В химията свързването е това, което непрекъснато се случва, когато елементите се свързват в молекули, придавайки форма на света, в който живеем всеки ден. В крайна сметка хората могат да се свържат с идеите на други хора, за да споделят общи цели и тяхната обща енергия може да промени бъдещето. 

Изтеглете повече информация за нашата цел

Ето защо в Solvay свързваме хора, идеи и елементи, за да преоткрием прогреса.

ЕДНА ВИЗИЯ

Устойчива споделена стойност за всички

Светът, в който живеем е с постоянно нарастващо население и ограничени ресурси. Изправени сме пред екологични и социални предизвикателства, както никога досега. Свят, в който повече не винаги означава по-добре, а по-добре не означава по-добре за всички. Трябва да направим нещо повече от това да сътворим нови продукти, услуги или изобретения. Трябва да направим нещо повече от само да открием. Трябва да преоткрием. Преоткриваме прогреса за решаване на критични индустриални, социални и екологични предизвикателства.

Разгръщаме силата на науката за осигуряване на чиста мобилност и по-нисък въглероден отпечатък, за да предприемем стъпки към по-кръгова икономика.

Ето защо визията на Solvay е да създаде устойчива споделена стойност за всички.

ЕДНА СТРАТЕГИЯ

Решения за преоткриване на напредъка

Заедно с нашите клиенти и партньори ние се свързваме, за да разработваме решения, отговарящи на ключовите двигатели, така наречените „мега тенденции“, които ще оформят нашето бъдеще. 

Тъй като светът става по-населен, урбанизиран и проспериращ, темповете, с които потребяваме ресурсите на нашата планета, не са устойчиви. Искаме решения, които да задоволят нуждите на сегашното и бъдещите поколения и да осигурят техния достъп до природни ресурси. Този стремеж е в основата на нашата Стратегия G.R.O.W.,  за да приведем технологиите и бизнеса в услуга на тези проблеми.

https://youtu.be/OcNorxqBkT8

 

ЕДИН ЕКИП

В какво вярваме

Нашите основни ценности изразяват душата на Solvay - идеалите, които ни движат в продължение на 156 години и ще ни предизвикват през следващите 156 години.

  • Целенасочена отговорност: нашият ангажимент за безкомпромисна етика, безопасност и благополучие, както и устойчивост.
  • Единство, а не еднаквост: нашата вяра в силата на Един Солвей, приобщаване и разнообразие, и универсалната връзка между всички човешки същества. По-добри сме заедно и ценим уникалния принос на всеки отделен човек.
  • Страст за резултати: нашият плам да отидем отвъд, да оспорим статуквото и да управляваме чрез меритокрация.