С поглед в телескопа: винаги изпреварваме кривата

G.R.O.W.
Растеж, Устойчивост на паричните средства, Оптимизиране, Печалба

Темпът на промяна в света се ускорява драстично, тъй като нуждата от по-чисти материали и технологии трансформира начина, по който функционира обществото. Макро тенденциите, като изменение на климата, ефективно използване на ресурсите и повишена мобилност, се разглеждат като основните двигатели на растежа. Тъй като светът става все по-населен, урбанизиран и проспериращ, търсенето на храна, вода и енергия ще продължава да се увеличава. Ние вярваме, че една компания се определя не само от нейните продукти и технологии, но и от нейната амбициозна нагласа и стабилни цели. Това е в основата на наскоро представената стратегия GROW (Growth, Resilient Cash, Optimize, Win) и начина, по който правим бизнес.

 

Заедно печелим: разгръщане на въздействието с правилния фокус

Нашата стратегия GROW е в резултат от задълбочен преглед на цялото ни бизнес портфолио. Solvay внимателно се вслуша в нуждите на нашите клиенти, инвеститори и служители. Например, новите и съществуващи клиенти, които Solvay обслужва, и които оперират на водещи крайни пазари, са изградили своите начини на работа. Тази промяна изисква от нас да бъдем доставчик на решения и производител на специални продукти, който предлага бързи, но същевременно устойчиви технологични иновации, първокласни таланти, персонализирано обслужване и по-бърз отговор. Те също очакват най-новите технологични постижения да бъдат предоставени възможно най-бързо, за да могат да надминат конкурентите си в индустрията. 

Искаме да разгърнем пълния потенциал на Solvay чрез дисциплинирано и диференцирано разпределение на ресурси в Групата, основано на отделни бизнес мандати и улеснено от новия ни оперативен модел, Solvay ONE. Ще се съсредоточим върху растежа, паричните наличности и възвръщаемостта и ще дадем приоритет на инвестициите с най-висока възможност за възвръщаемост. Също така ще създадем по-ефективен начин за обслужване и иновации с нашите клиенти, тъй като все повече предлагаме устойчиви решения, които отговарят на нуждите на един свят, все по-концентриран върху характеристиките ESG (екологична, социална и управленска). Следователно, ние сме в добра позиция да стимулираме създаването на изключителна стойност за акционерите, клиентите и всички други заинтересовани страни.

Илхам Кадри
главен изпълнителен директор на Solvay

GROW е безпрецедентната ключова стъпка в нашата трансформация за опростяване на Solvay. По този начин разгръщаме пълния потенциал на компанията - обединяваме екипи от различни структури и ангажираме всички наши служители около ЕДИН Solvay - мисия да разполагаме с истинска култура, насочена към клиентите. Продължавайки напред, ние ще работим в три гъвкави бизнес сегмента: материали, химически продукти и решения. Всеки от тях ще работи с нов, отделен бизнес мандат, за да ускори конкурентните резултати на Solvay. Това помага на клиентите да намалят разходите за собственост, като същевременно увеличават усилията си за устойчивост. 

 

Готови сме да:

  • Ускорим растежа: да дадем приоритет на инвестиции в бизнеси с материали с висок марж и потенциал за растеж, които са и нашите най-устойчиви решения.
  • Предоставяне на устойчиви парични средства: максимизиране генерирането на парични потоци от устойчивия бизнес с химически продукти, където имаме конкурентно предимство.
  • Оптимизиране на възвръщаемостта: оптимизиране на бизнеса с решения, за да отключим стойността и да увеличим възвръщаемостта.
  • Печалба: създаване на печеливш екип и оперативен модел в подкрепа на култура, ориентирана към резултатите - ЕДИН Solvay.
Solvay-grow-strategy-unveiled

Още по-обсебени от клиентите

Възползваме се от експертизата на ЕДИН Solvay

Solvay иска да расте заедно с клиентите си. Групата предприема нова стъпка за адаптиране на организацията и културата си, променящата се клиентска база и към бързо развиващата се среда. Ние адаптираме начините си за правене на бизнес. Искаме да бъдем по-бързи, по-опростени и по-ориентирани към клиентите, така че служителите да могат да отделят повече време на клиентите - да премахнем ограниченията и да работим рамо до рамо за съвместни иновации. За Групата, като цяло, това ще означава още повече възможности за генериране на дългосрочен растеж и принос за по-устойчив свят.