Стажантски програми

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА СТАЖАНТИ

 R_I Click to enlarge

Успехът на всяка компания зависи от хората, които работят за нея. За да имаме добре подготвени работници и специалисти и да следваме успешно стратегията на Solvay за поддържане на лидерската позиция в производството на калцинирана сода, се стремим всяка година да осигуряваме възможност за стаж в Solvay Соди и филиали на талантливи и мотивирани млади хора от различни специалности като: 
 • Неорганични химични технологии, химично инженерство 
 • Механо- и електро- поддръжка 
 • Автоматизация на производството  
 • Енергетика 
 • Финанси 
 • Информационни технологии 
 • Безопасност, здраве, околна среда 
 • Човешки ресурси
позволявайки на учениците/ студентите да натрупат практически опит в различни сфери на бизнеса. 

Стажантските програми се провеждат в периода юни-октомври и продължават от 1 до 6 месеца. При успешно представяне и в зависимост от нашите възможности, бихме могли да ви предложим работа при нас.
За организирани посещения в завода, моля попълнете формуляраи го изпратете на е-mail адрес: bulgaria.careers@solvay.comСтажантска програма 2017

През 2017 г. предлагаме платен тримесечен стаж в отдели„Производство“ и  „Поддръжка“ в завода на Солвей Соди в гр. Девня.

Ако сте студент 3 или 4 курсс химическа (химично инженерство, неорганични химичини технологии и др.) или техническа (машинно инженерство, електротехника, автоматизация и др.) специалност и

 • владеете английски език на добро ниво

 • имате компютърна грамотност – MSOffice

 • притежавате комуникативни умения и работите добре в екип 

 • имате желание да придобиете опит и практически умения в голяма международна производствена компания,

 станете част от екипа на „Солвей Соди“! 

 

На нашите стажанти предлагаме

 • шанс да се присъединят към екипа на международна компания – световен лидер в производството на калцинирана сода и деривати

 • възможност да учат и да се докоснат до едно реално производство

 • осигурен обяд и транспорт от/до завода в гр.Девня

 

Начин за кандидатстване

 • автобиография и мотивационно писмо на аглийски език до bulgaria.careers@solvay.com

 • срок за подаване на документи: 21.04.2017