Solvay в България

  Солвей Соди Click to enlarge

Група Solvay присъства в България от 1997 година и има около 600 служители в 5 заводa/административни обекти. 

Solvay разработва иновативни, устойчиви и конкурентноспособни решения с висока добавена стойност, създадени според желанията на крайните й клиенти за следните пазари:

  • Авиация и автомобили
  • Земеделски храни
  • Сгради и строителство
  • Потребителски стоки и здравеопазване
  • Електричество и електроника
  • Енергия и околна среда
  • Промишлени приложения

    В България произвеждаме натриеви продукти.

За Solvay

Солвей е научно-базирана компания, чиито технологии се прилагат успешно в много аспекти от ежедневието. С повече от 24 100 служители в 64 страни, Солвей свързва хора, идеи и елементи, за да преоткрие прогреса. Групата се стреми да създава устойчива споделена стойност за всички, най-вече чрез проекта "Солвей - Една Планета", изграден около три стълба: защита на климата, съхранение на ресурсите и насърчаване на по-добър живот. Иновативните решения на Групата допринасят за по-безопасни, по-чисти и по-устойчиви продукти, които откриваме в домовете, храните и потребителските стоки, самолетите, автомобилите, батериите, умните устройства, приложенията за здравеопазване, системите за пречистване на вода и въздух. Основана през 1863 г., днес Солвей се нарежда сред трите най-добри компании в света по отношение на по-голямата част от дейността си и реализира нетни продажби от 10,2 милиарда евро през 2019 г. Солвей е регистрирана в Евронекст, Брюксел (SOLB), Париж и в Съединените щати, където акциите (SOLVY) се търгуват чрез програма за ADR (американски депозитарни разписки) на първо ниво. Научете повече на www.solvay.com.