Solvay в България

  Солвей Соди Click to enlarge

Група Solvay присъства в България от 1997 година и има около 600 служители в 5 заводa/административни обекти. 

Solvay разработва иновативни, устойчиви и конкурентноспособни решения с висока добавена стойност, създадени според желанията на крайните й клиенти за следните пазари:

  • Авиация и автомобили
  • Земеделски храни
  • Сгради и строителство
  • Потребителски стоки и здравеопазване
  • Електричество и електроника
  • Енергия и околна среда
  • Промишлени приложения

    В България произвеждаме натриеви продукти.

За Solvay

Solvay е компания за новаторски и специализирани материали и продукти, ангажирана с развиването на химията, чиято цел е справяне с важните предизвикателства, стоящи пред обществото. Solvay създава иновации и си партнира с клиенти от най-различни глобални крайни пазари. Продуктите на компанията се използват в самолети, автомобили, батерии, интелигентни устройства, медицински изделия, както и при добива на минерали, нефт и газ, като се набляга на ефективността и устойчивостта. Олекотените ѝ материали допринасят за екологично чистия транспорт, препаратите ѝ оптимизират потреблението на ресурси, а високоефективните ѝ химикали подобряват качеството на въздуха и водите. Седалището на Solvay е в Брюксел, като компанията има 27 000 служители в 62 държави. Нетните продажби за 2018 г. са 10,3 милиарда евро, като 90 % от тази сума е реализирана от дейности, при които Solvay е в топ 3 в света, постигайки марж на EBITDA (резултат преди данъци, лихви и амортизации) от 22 %. Solvay SA (SOLB.BE) е котирана на брюкселската фондова борса Euronext и парижката фондова борса (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR), а в САЩ нейните акции (SOLVY) се търгуват чрез програма за ADR (американски депозитарни разписки) на първо ниво. (Финансовите резултати отразяват планираната продажба на "Полиамиди).