Пазари

Нашата стратегия е да фокусираме дейностите си върху тези пазари, в които носим добавена стойност, като разработваме за нашите клиенти иновативни и конкурентноспособни решения според настоящото и бъдещо търсене на техните крайни потребители.

Потребителски стоки & Здравеопазване

  Markets-ConsumerGoods_Healt Click to enlarge
Чрез разнообразно предлагане Solvay се стреми да подобри ефективността и да улесни употребата на ежедневно използваните продукти. Решенията, базирани на специални повърхностно активни вещества, на полимери и флуорирани течности, допринасят за ефикасността на перилните и почистващи препарати. Полимерите, полиамидите и интелигентните влакна се използват в текстилната индустрия за създаването на високо устойчиви дрехи. Широка гама от целулозни ацетати обслужва пазара на филтри за цигари. За професионалистите в здравеопазването Групата разработва широк асортимент от продукти, включващи специални полимери за биосъвместими медицински импланти, синтезирани междинни продукти и натриев бикарбонат за ефервесцентни таблетки.

Автомобилостроене & Аеронавтика

  Markets-Automotive_Aeronaut Click to enlarge
Solvay предлага за автомобилния пазар полиамиди, специални полимери и смеси, които подобряват производителността и допринасят за значително олекотяване на теглото на автомобилите. Флуорираните електролити и литиеви соли подобряват ефективността на батериите. Решенията на Solvay позволяват на производителите на автомобили да отговорят на непрекъснато повишаващите се глобални стандарти , напр. редкоземни оксиди за катализа и силициеви двуокиси за класифицирането на гумите. На пазара на аеронавтиката химическите, механичните и термоустойчивите свойства на съвременните решения на Solvay допринасят за ефективността и безопасността на самолетите.

Земеделие, хранене & Храни

  Markets-Agro_Feed_Food Click to enlarge
Продуктите и решенията на Solvay отговарят на нуждите на всички участници в хранителната верига. От една страна, производните от гуар, флуорираните съединения и разтворителите защитават посевите и подобряват тяхната производителност, като същевременно са екологосъобразни. От друга, широката гама от ванилини допринася за по-здравословен хранителен режим, например, за намаляване на мазнините и захарите в консервираните храни. Натриевият бикарбонат спомага за балансираната диета и опазва здравето на животните. Накрая, целулозният ацетат се използва за производство на щадящи околната среда опаковки за храни.

Енергия & Околна среда

  Aerial view of forest Click to enlarge
Solvay подкрепя енергийните пазари в техния стремеж към по-добра производителност и по-ниски разходи. Гуар или повърхностно активни вещества осигуряват решения за добив на нефт и газ. PVDF филми подобряват ефективността и трайността на слънчеви панели, а литиевите соли увеличават производителността на батериите. Процесите и решенията на Solvay се използват за произвеждане на енергия от биомаса. Solvay предлага на индустриалните си клиенти своята експертиза при оптимизирането на енергия. Също така предлага решения за намаляване на замърсяването на въздуха, водите и почвите.

Строителство

  Markets-Building_Constructi Click to enlarge
Продуктите на Solvay дават възможност да се проектират сгради, които са същевременно по-устойчиви, по-здравословни за живеене и с по-ниско енергопотребление. Решенията на Solvay се използват в производството на плоско стъкло и двойни или тройни стъклопакети за прозоречни конструкции при спазване на строги екологични изисквания. Флуорираните продукти позволяват производството на висококачествена изолационна пяна. Биоразградими разтворители се използват в боите и "зелените" покрития. Накрая, флуорополимерите и инженерните пластмаси повишават пожароустойчивостта на електрическите компоненти и кабели.

Електричество & Електроника

  Digital tablet Click to enlarge
Специалните полимери на Solvay откриват нови хоризонти по отношение на дизайн, безопасност и ефективност за промишлените клиенти, които участват във възхода на таблети и смартфони, на OLED технологията, на твърди и гъвкави дисплеи, компютърни процесори и памети и на полупроводници въз основа на редкоземни елементи. За производството на електрически проводници Solvay разработва специфични продукти и флуорирани полиамиди със свойства, допринасящи за прекъсване на захранването и забавяне на възпламеняването. Също така предлага еко-отговорни решения, включително рециклиране на редкоземни елементи и полиамиди на биологична основа.

Индустриални приложния

  Markets-IndustrialApplicati Click to enlarge
Solvay предоставя на индустриите агенти и посредници, за да могат да отговорят на предизвикателствата, свързани с тяхната конкурентоспособност и екологични показатели.