Проектът за професионалните паралелки в СУ "В. Левски" Девня представен пред Българската мрежа към Глобалния договор на ООН

  Pact-4-Youth Click to enlarge
На 30.01.2018 г. в Дома на Европа в град София се проведе Конференция на Българската мрежа към Глобалния договор на ООН за представяне на националния план за младежта по Европейския пакт с основна насоченост сътрудничество между бизнес, образователни институции и местни власти с цел развитие на търсените на пазара на труда умения у младите хора и гарантиране на успешен бизнес чрез успешна реализация на младежите.

В събитието взеха участие много компании от България, университети, училища, неправителствени организации, ангажирани в идеята за по-добро бъдеще на младите хора в България. Специален гост на конференцията беше   г-н Жан Спелкенс, CSR Europe, който потвърди, че предизвикателствата, свързани с образованието и реализацията на младите хора в България, са много близки до тези в Европейския съюз, като в много отношения България дава добър пример за успешни проекти в тази насока.

Проектът за професионалните паралелки в СУ „Васил Левски“, град Девня, беше представен в специален панел като добър пример за екипна работа между бизнеса, образованието и местната власт.

Екипът,  представил професионалните класове пред аудиторията, се състоя от представители на трите спонсора – „Агрополихим“, „Девня Цимент“ и „Солвей Соди“, зам.-директорката на СУ „Васил Левски“, г-жа Радкова, и кметът на община Девня, г-н Свилен Шитов, който беше приветстван много позитивно като единствения представител на местна власт на форума, ангажиран към младите хора.

Пред избрани гости от цялата страна девненските компании разказаха за идеята и началото на проекта, започнал по инициатива на “Девня Цимент” и реализиран с подкрепата и активното участие на “Агрополихим”, “Солвей Соди”, Община Девня и СУ "Васил Левски“. Бяха представени и бъдещите планове за продължаваща подкрепа към двете паралелки, както и разкриването на нова паралелка от учебната 2018/2019 година – специалност „Ел.техник“. 

От своя страна г-н Шитов разясни важността от устойчиво партньорство между бизнеса и местната власт, както и участието на младите жители на град Девня и техните учители в  атрактивни обучителни програми и практики.
Кметът на община Девня сподели още, че е щастлив, че бизнесът сам е предложил създаването на професионалните паралелки  - нещо, което е било традиция в Девня в миналото,  както и че с радост ще подкрепя инициативата и в бъдеще.

„Агрополихим“, „Девня Цимент“ и „Солвей Соди“ потвърдиха ангажимента си да дадат възможност на учениците от двете професионални паралелки да посетят предприятията и да се запознаят със специалистите в професионалната сфера, за която се обучават.