Проектът за професионалните паралелки в СУ "В. Левски" Девня представен пред Българската мрежа към Глобалния договор на ООН

Конференция на Българската мрежа към Глобалния договор на ООН за представяне на националния план за младежта по Европейския пакт с основна насоченост сътрудничество между бизнес, образователни институции и местни власти

Уведомление за инвестиционно предложение на „ДЕВЕН” АД за провеждане на Индустриален тест за изгаряне на алтернативно гориво – енергийни пелети (пелетизиран RDF)

Уведомление за инвестиционно предложение на „ДЕВЕН” АД за провеждане на Индустриален тест за изгаряне на алтернативно гориво – енергийни пелети (пелетизиран RDF)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРА И СТЕПЕНТА НА ОПАСНОСТ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ГОЛЯМА АВАРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД

„Солвей Соди“ АД е класифицирано като предприятие с „нисък рисков потенциал“ (ПСНРП) по отношение употребата на натриев хидросулфид за намаляване на корозията на тръбопроводи и апарати

folder