ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРА И СТЕПЕНТА НА ОПАСНОСТ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ГОЛЯМА АВАРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД

„Солвей Соди“ АД е класифицирано като предприятие с „нисък рисков потенциал“ (ПСНРП) по отношение употребата на натриев хидросулфид за намаляване на корозията на тръбопроводи и апарати

folder