СОЛВЕЙ БЪЛГАРИЯ

  Port Solvay Bulgaria Click to enlarge
СОЛВЕЙ БЪЛГАРИЯ ЕАД е акционерно дружество, регистрирано на 13 ноември 1997 г.
Мажоритарен акционер в дружеството е австрийската компания SOLVAY ÖSTERREICH GmbH, притежаваща 100% от капитала.

SOLVAY БЪЛГАРИЯ отговаря за маркетинга и продажбите на калцинирана сода, сода бикарбонат и калциев хлорид в Югоизточна Европа и Близкия Изток.

Дружеството осъществява и логистиката на продажбите на групата Solvay в региона.
Отделът за Логистика и морски транспорт е център на логистично съвършенство и пул, който обслужва проектите, свързани с автомобилен, ЖП, речен и морски транспорт; складиране, експедиране, наемане на транспортни съоръжения и други логистични услуги за района на Балканите и Черно море, включващ България, Румъния, Молдова, Грузия, Армения, Турция, Гърция, Албания, Македония, Сърбия и Черна Гора.
Важна дейност е чартирането на кораби и наемането на контейнери за товаропотоците, които се товарят от завода в Девня през пристанище Варна-Запад за презокеански експорт, както и за близки дестинации в района на Черно и Средиземно море.
При необходимост специалистите по чартиране осигуряват морски транспорт за доставки на суровини (въглища, кокс или антрацит за Солвей Соди и филиалите). Годишно се чартират около 160 кораба за повече от 550 000 тона товари, над 13 500 контейнера за товаропоток от 300 000 тона.

Солвей България оперира и със собствен ЖП парк (20 содовоза), както и с наети пневматични ЖП содовози и автосодовози за пренасяне на насипна калцинирана сода.

Дружеството участва активно в дейностите на група Solvay за устойчиво развитие с ангажименти в програмата “Responsible Care®” (Отговорност и грижа), чрез която химическата промишленост се ангажира да подобрява непрестанно постиженията си в здравеопазването, безопасността на труда и опазването на околната среда.