ИСТОРИЯ И АКЦИОНЕРИ

  Ernest Solvay Click to enlarge
През 1954 г. в България е построен първият завод за калцинирана сода по метода "Solvay". Той е с неголям капацитет и днес вече не съществува. Новият завод Соди влиза в експлоатация през 1974 г. Той е изграден непосредствено до стария - в град Девня, на 2 километра от черноморското пристанище Варна-Запад, което е достъпно за кораби с тонаж до 45 000 тона. Оттук се доставят енергийни суровини и се изнася готовата продукция. Заводът е в непосредствена близост и до природните си суровини каменна сол, варовик и вода.

Соди е приватизиран през 1997 година. 98 % от капитала на дружеството принадлежат на Солвей Шишеджам Холдинг.  Основни акционери в него са международната индустриална група Solvay със седалище в Брюксел, Белгия и група Шишеджам със седалище в Истанбул, Турция.

През 2000 г. Солвей Соди придобива ТЕЦ Девен, Провадсол и Девня Варовик (съвместно притежание с Девня Цимент) – дружествата, които осигуряват основните суровини за содовото производство (пара, разсол и варовик).