ИНВЕСТИЦИИ

Click to enlarge
Солвей Соди е един от най-големите инвеститори в България. С национална награда “ИНВЕСТИТОР НА ГОДИНАТА” за 1997 г. и 2007 г.

1997-2013 г.: близо 1 милиард лева ИНВЕСТИЦИИ в Солвей Соди и филиали 
2013-2017 г.: предвидена е значителна инвестиционна програма 
за привеждане на мощностите в съответствие с изискванията на ЕС

Реализираните инвестиции през последните години са за разширение на производствения капацитет на содовия завод, модернизация и реконструкция на инсталациите, изграждане на нов котел на циркулиращ кипящ слой в ТЕЦ ДЕВЕН по изключително модерна технология – резултат от новаторство и  грижа за околната среда.