СОЛВЕЙ СОДИ

Click to enlarge
Солвей Соди, Девня, е най-големият содов завод в България и Европа за синтетично производство на калцинирана сода и най-големият европейски завод на Solvay с номинален капацитет от 1,5 милиона тона годишно.

ПРОИЗВОДСТВО

Метод на производство

През 1861 година Ернест Солвей човек с изключителен интерес към науката, изследователската дейност и новите технологии, разработва революционен амонячен способ за производство на калцинирана сода. Продуктът се получава по синтетичен път от суровини, които се срещат в изобилие в природата (варовик и сол), и от енергия (пара).

ПАЗАРИ

Калцинираната сода е основна суровина за стъкларската промишленост - 1 килограм стъкло съдържа до 230 грама сода. Около 50 % от продажбите на Солвей Соди са за клиенти от стъкларската промишленост (плоско стъкло за строителството и автомобилната промишленост, кухо стъкло за бутилиране и домакинска стъклария), около 15 % са за производителите на перилни и почистващи препарати, а останалата част се разпределя между химическата промишленост и металургията, силикатите и стъклените влакна.
Солвей Соди е голям износител със значителен принос за търговския баланс на България. 85 % от продукцията се изнася през пристанище Варна-Запад.

Основни дестинации са Балканите, Русия, Средният Изток, Средиземноморският басейн, както и Южна Америка, Африка и Азия. 

Солвей Соди осигурява около 1 % от общия износ за страната

НАКРАТКО В ЦИФРИ

Основни продукти: Na2CO3 - калцинирана сода (лека и тежка) и NaHCO3 - сода бикарбонат
Обща площ: 80 хектара 
Непрекъсваем режим на работа: 365 дни/година
Персонал: 600 служители в Солвей Соди & филиали; 1000 души непряко ангажиран персонал