Устойчивост

  Wind farm Click to enlarge
Ние вярваме, че по-добрите химически решения не трябва да бъдат за сметка на околната среда и трябва да уважават живота на хората. 
Ние се стремим да предложим на работниците и служителите безопасна и сигурна работна среда, която насърчава професионалното развитие, както и да поддържаме постоянен диалог с тях в атмосфера на доверие. Този обмен е особено важен, тъй като те са ключовите играчи в нашата отговорна работа. 
Нашите продукти, като решения за поддържане на чистотата на дрехите, пречистване на водата, решения за домашно отопление, намаляващи консумацията на енергия, или ниско енергийно пътно осветление, са създадени да допринасят за качеството на живот и да отговарят на очакванията на заинтересованите страни по отношение на устойчивото развитие. Като доставчик за хиляди промишлености, ние постоянно търсим начини за допълнително намаляване на влиянието ни върху околната среда, карайки химията да прави повече с по-малко. 
Тъй като се ангажираме да осигурим напредък за нашите акционери, през 2013 г. ние стартирахме Solvay Way, нашата политика за устойчиво развитие, предоставяща рамка за насочване и измерване на успеха ни при постигане на целите.