Солвей Соди и филиали

Политика по качество, здраве, безопасност и околна среда

  Aerial view of forest Click to enlarge
Защитата на хората и околната среда е за Солвей Соди и неговите филиали ключово условие за осъществяване на бизнеса в съответствие с политиката за устойчиво развитие и с ангажимента за Отговорност и грижа (Responsible Care ®) и ценностите на Група Solvay. Ние се стремим да управляваме нашия бизнес, спазвайки изискванията на законодателството и в дух на добро разбирателство с обществото. Удовлетворяването на изискванията на клиентите и акционерите е сред главните цели на нашата компания.

Интегрирана система за управление

Една от поставените важни общи цели, насочени към устойчивото ни развитие, беше да внедрим и сертифицираме обща интегрирана система за управление на качество, здраве, безопасност и околна среда в Солвей Соди, Девен и Провадсол.

Интегрираната система за управление е удовлетворяващият краен резултат от много усилия, труд и отговорно отношение на целия персонал и доказателство за стремежа ни да постигнем нашите приоритети и цели в полза на акционерите, клиентите, хората, партньорите и обществото. Трите дружества притежават сертификати съответно според изискванията на ISO 9001:2008 за качество, ISO 14001:2004 за околна среда и OHSAS 18001:2007 за безопасност и здраве.