Ако се интересувате от работа в България, вижте наличните свободни позиции по-долу. Ако желаете да кандидатствате за някоя от тях, моля изпратете вашата автобиография на имейл адрес bulgaria.careers@solvay.com. Обратна връзка с вас ще бъде осъществена, в случай, че бъдете поканени на интервю.
 
Предоставените от вас лични данни ще бъдат съхранявани в условията на конфиденциалност според разпоредбите на ЗЗЛД и без вашето изрично съгласие няма да бъдат предоставяни на трети страни. 

Ако искате да се присъедините към нашия екип, дори и позицията, която ви интересува да не е обявена в момента, моля изпратете вашата автобиография на имейл адрес bulgaria.careers@solvay.com. Документите ви ще бъдат включени в нашата база данни. Обратна връзка с вас ще бъде осъществена, в случай, че има подходяща за вас свободна позиция, за която да бъдете поканени на интервю.

Solvay постоянно търси талантливи и ентусиазирани хора и разполага със свободни позиции в целия свят. Ако имате желание за международна кариера, можете да посетите https://www.solvay.com/en/career за повече информация.

Свободни позиции в България

Solvay е научна компания, чиито технологии подпомагат много аспекти от ежедневието.

Нашата цел - ние свързваме хора, идеи и елементи, за да преоткрием прогреса, е призив да отидем отвъд, да изобретим бъдещите форми на прогрес и да създадем устойчива споделена стойност за всички чрез силата на науката. В свят, изправен пред непрекъснато нарастващо население и търсене на ресурси, ние се стремим да бъдем движещата сила, предизвикваща следващите големи стъпки, за да дадем възможност на човечеството да напредва, като същевременно опазва планетата, която всички споделяме. 

Ние се свързваме с клиенти и партньори, за да отговорим на днешните и утрешните мега тенденции. Като световен лидер в областта на материалитехимическите продукти и решенията, Solvay носи напредък в самолетите, автомобилите, батериите, интелигентните и медицински устройства, пречистването на вода и въздух, за да даде своя принос в разрешаването на критичните индустриални, социални и екологични предизвикателства. Можете да разчитате, че нашите иновативни решения ще допринесат за по-безопасно, по-чисто и по-устойчиво бъдеще.

Търсим за завода в България „Солвей Соди“:

СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК

Разчитаме на Вас да:

 • Прилагате нормативните и вътрешнофирмените изисквания за ЗБУТ и опазване на околната среда;
 • Разчитате и подпомагате изготвянето на инвестиционни проекти във фази: идеен проект, технически проект и работен проект;
 • Организирате изпълнението, измервате и приемате всички видове СМР в съответствие с вътрешни процедури и законови изисквания;
 • Контролирате изпълнението на отделните СМР при подготвителни работи, груб строеж, довършителни и ремонтни работи и начините за измерване и заплащане;
 • Осъществявате ефективна комуникация при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип;
 • Съдействате при изготвянето и оценяването на тръжни документи.

Можете да разчитате на нас за:

 • Въвеждащо обучение
 • Професионално развитие в международна компания
 • Отлични условия на труд

Вие притежавате:

 • Завършено професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията “Строителен техник;
 • Професионален опит като технически ръководител в индустриалното строителство – предимство;
 • Добро познаване и прилагане на нормативните изисквания в строителство;
 • Компютърни умения (MS Office, AutoCAD) – предимство;
 • Много добри организаторски способности, инициативност и умения за контрол;
 • Желание за развитие и себедоказване.

Вие ще получите:

 • Добро заплащане и пакет от социални придобивки
 • Допълнително здравно осигуряване и медицинско обслужване
 • Застраховка „Живот“
 • 16 седмици отпуск по бащинство (включва законоустановения)
 • Онлайн платформа за обучения на всички служители
 • Безплатни онлайн езикови курсове (налични 24 езика)
 • Безплатни сесии за благосъстояние (физическо и психологическо)
 • Осигурен транспорт от/до Варна
 • Осигурен обяд

Можете да кандидатствате за тази позиция през:
- официалния сайт на Solvay на адрес:  https://careers.solvay.com/job-invite/25937/
- в сайта на Solvay в България на адресhttps://www.solvay.bg/career/bulgaria
- в Jobs.bg, използвайки бутона за външно кандидатстване в официалния сайт на Solvay

Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

---

Търсим за завода в България „Солвей Соди“:

АСИСТЕНТ КУПУВАЧ
(срочен договор – до завръщане на титуляра)

Разчитаме на Вас да:

 • Обработвате информация и документи;
 • Проверявате и приемате заявки за покупки в тясно сътрудничество с вътрешния клиент и съответния купувач/ Директор Покупки;
 • Създавате и изпращате запитвания за оферта до регистрирани и нови потенциални доставчици;
 • Създавате поръчки за покупки и ги предлагате за одобрение на съответния купувач/ Директор Покупки;
 • Изготвяте систематични или специфични отчети за актуални стойности на пазарни индекси, планирани доставки на горива и суровини и др.;
 • Създавате доставчици в интегрираната система за управление SAP;
 • Поддържате бази данни за договори с доставчици;
 • Организирате срещи, посещения и пътувания.

Можете да разчитате на нас за:

 • Въвеждащо обучение
 • Професионално развитие в международна компания
 • Отлични условия на труд

Вие притежавате:

 • Висше образование
 • Опит в областта на покупките е предимство
 • Отлично владеене на английски език
 • Добра компютърна грамотност – MS Office
 • Познания по SAP (предимство)
 • Много добри комуникативни умения
 • Готовност за обучение и адаптиране към вече сформиран екип и стил на работа

Вие ще получите:

 • Добро заплащане и пакет от социални придобивки
 • Допълнително здравно осигуряване и медицинско обслужване
 • Застраховка „Живот“
 • 16 седмици отпуск по бащинство (включва законоустановения)
 • Онлайн платформа за обучения на всички служители
 • Безплатни онлайн езикови курсове (налични 24 езика)
 • Безплатни сесии за благосъстояние (физическо и психологическо)
 • Осигурен транспорт от/до Варна
 • Осигурен обяд

Ако проявявате интерес към позицията, можете да си изпратите актуална автобиография на следния линк: https://careers.solvay.com/job-invite/26004/

Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

---

Търсим за завода в България „Девня Варовик“:

ШЛОСЕР

Разчитаме на Вас да:

 • Отговаряте за нормалната работа на механичното оборудване;
 • Извършвате прегледи на цялото механично оборудване;
 • Участвате в ремонта на трошачки, питатели, вибросита, лентови транспортьори;
 • Се включвате във всички възникнали аварии на цялата площадка на завода;
 • Участвате в почистването на площадките;
 • Извършвате неотговорни заварки и прихващания;
 • Спирате/ пускате за/след ремонт всички съоръжения.

Можете да разчитате на нас за:

 • Въвеждащо обучение
 • Професионално развитие в международна компания
 • Отлични условия на труд

Вие притежавате:

 • Средно образование
 • Опит като шлосер – предимство
 • Дисциплинираност и организираност
 • Умения за работа в екип
 • Допълнителни професионални квалификации – предимство

Вие ще получите:

 • Добро заплащане и пакет от социални придобивки
 • Допълнително здравно осигуряване и медицинско обслужване
 • Застраховка „Живот“
 • 16 седмици отпуск по бащинство (включва законоустановения)
 • Онлайн платформа за обучения на всички служители
 • Безплатни онлайн езикови курсове (налични 24 езика)
 • Безплатни сесии за благосъстояние (физическо и психологическо)
 • Осигурен транспорт от/до Варна
 • Осигурен обяд

Можете да кандидатствате за тази позиция през:
- официалния сайт на Solvay на адрес:  https://careers.solvay.com/job-invite/25908/
- в сайта на Solvay в България на адресhttps://www.solvay.bg/career/bulgaria
- в Jobs.bg, използвайки бутона за външно кандидатстване в официалния сайт на Solvay

Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

---

Търсим за завода в България „Солвей Соди“:

АПАРАТЧИК СОДИ

Разчитаме на Вас да:

 • Извършвате периодичен обход на инсталациите и оглед на оборудването
 • Следите за нормалната работа и изправността на поверените му инсталации и оборудване
 • Извършвате подгрев на апарати и тръбопроводи
 • Отбирате проби и извършва замервания
 • Извършвате аварийно и нормално пускане и спиране на инсталациите и отделните им части
 • Участвате в спирането и пуска на апарати и съоръжения
 • Участвате в подготовката на съоръженията за ремонт и приемането им от ремонт
 • Извършвате описи на оборудване и инсталации
 • Почиствате апаратите с цел поддържане на изискуемите технологични параметри

Можете да разчитате на нас за:

 • Въвеждащо обучение
 • Професионално развитие в международна компания
 • Отлични условия на труд

Вие притежавате:

 • Средно химическо/техническо образование (техникум или ПГ) и/или опит в сходно производство
 • Познания за физико-химичните свойства на суровините, материалите и вредните вещества в станциите
 • Умения за работа с техническа и оперативна информация
 • Компютърни умения - MS Office (Word, Excel)
 • Готовност за работа на смени
 • Готовност за обучение и адаптиране към вече сформиран екип и стил на работа

Вие ще получите:

 • Добро заплащане и пакет от социални придобивки
 • Допълнително здравно осигуряване и медицинско обслужване
 • Застраховка „Живот“
 • 16 седмици отпуск по бащинство (включва законоустановения)
 • Онлайн платформа за обучения на всички служители
 • Безплатни онлайн езикови курсове (налични 24 езика)
 • Безплатни сесии за благосъстояние (физическо и психологическо)
 • Осигурен транспорт от/до Варна
 • Осигурен обяд

Можете да кандидатствате за тази позиция през:
- официалния сайт на Solvay на адрес: https://careers.solvay.com/job-invite/25680/
- в сайта на Solvay в България на адрес https://www.solvay.bg/career/bulgaria
- в Jobs.bg, използвайки бутона за външно кандидатстване в официалния сайт на Solvay

Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Целта на Solvay е да свърже хора, идеи и елементи, за да преоткрие прогреса. Можем да изпълним тази цел само с разнообразна работна сила, която се чувства уважавана и оценена и има равни възможности да работи и да се развива. Нашите различия, видими или не, се ценят. Тъй като Solvay се стреми да насърчава единството, а не еднообразието, ние ви каним- независимо от произход, възраст, пол, раса, националност, етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация, способности или идентичност- да обмислите бъдеще с нас.