Ако се интересувате от работа в България, вижте наличните свободни позиции по-долу. Ако желаете да кандидатствате за някоя от тях, моля изпратете вашата автобиография на имейл адрес bulgaria.careers@solvay.com. Обратна връзка с вас ще бъде осъществена, в случай, че бъдете поканени на интервю.
 
Предоставените от вас лични данни ще бъдат съхранявани в условията на конфиденциалност според разпоредбите на ЗЗЛД и без вашето изрично съгласие няма да бъдат предоставяни на трети страни. 

Ако искате да се присъедините към нашия екип, дори и позицията, която ви интересува да не е обявена в момента, моля изпратете вашата автобиография на имейл адрес bulgaria.careers@solvay.com. Документите ви ще бъдат включени в нашата база данни. Обратна връзка с вас ще бъде осъществена, в случай, че има подходяща за вас свободна позиция, за която да бъдете поканени на интервю.

Solvay постоянно търси талантливи и ентусиазирани хора и разполага със свободни позиции в целия свят. Ако имате желание за международна кариера, можете да посетите https://www.solvay.com/en/career за повече информация.

Свободни позиции в България

Solvay е научна компания, чиито технологии подпомагат много аспекти от ежедневието.
Нашата цел - ние свързваме хора, идеи и елементи, за да преоткрием прогреса, е призив да отидем отвъд, да изобретим бъдещите форми на прогрес и да създадем устойчива споделена стойност за всички чрез силата на науката. В свят, изправен пред непрекъснато нарастващо население и търсене на ресурси, ние се стремим да бъдем движещата сила, предизвикваща следващите големи стъпки, за да дадем възможност на човечеството да напредва, като същевременно опазва планетата, която всички споделяме. 
Ние се свързваме с клиенти и партньори, за да отговорим на днешните и утрешните мега тенденции. Като световен лидер в областта на материалитехимическите продукти и решенията, Solvay носи напредък в самолетите, автомобилите, батериите, интелигентните и медицински устройства, пречистването на вода и въздух, за да даде своя принос в разрешаването на критичните индустриални, социални и екологични предизвикателства. Можете да разчитате, че нашите иновативни решения ще допринесат за по-безопасно, по-чисто и по-устойчиво бъдеще.

Търсим за завода в България „Солвей Соди“:
АДМИНИСТРАТОР ПРОДАЖБИ

Разчитаме на Вас да:

 • Администрирате поръчките за продажба на калцинирана сода и сода бикарбонат в    SAP: създаване/ проследяване на състоянието им и обработка до издаване на фактури
 • Администрирате продажбите на суровини и вторични продукти за Солвей Соди и филиали: приемане на заявки от клиенти, създаване на поръчки и обработването им в системата ERP до издаване на фактура
 • Осигурявате митническо оформяне на износа
 • Изготвяте товарен график за сухопътни товари, следите за изпълнението му, окомплектовате транспортните товарни документи и издавате фактура
 • Подготвяте  първични документи за натоварване на морски транспортни средства (кораби, контейнери) и възложения за товарене към съответните организации
 • Следите процеса на товарене и поддържате постоянна връзка с ангажираните в процеса страни - доставчик на логистични услуги, спедитори, сървейори, стифадори, корабни агенти, митнически власти.
 • Получавате крайните документи, окомплектовате и изпращате по клиенти.
 • Контактувате с клиентите  за състоянието на поръчките им и участвате в разрешаване на възникнали в процеса на изпълнението им проблеми

Можете да разчитате на нас за:

 • Въвеждащо обучение
 • Професионално развитие в международна компания
 • Отлични условия на труд

Вие притежавате:

 • Много добра компютърна грамотност – MS Office
 • Умения за работа със системата ERP (SAP)
 • Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо)
 • Много добри организационни и комуникационни умения
 • Готовност за обучение и адаптиране към вече сформиран екип и стил на работа
 • Висше химическо/икономическо образование (предимство)

Вие ще получите:

 • Добро заплащане и пакет от социални придобивки
 • Допълнително здравно осигуряване и медицинско обслужване
 • Застраховка „Живот“
 • 16 седмици отпуск по бащинство (включва законоустановения)
 • Онлайн платформа за обучения на всички служители
 • Безплатни онлайн езикови курсове (налични 24 езика)
 • Безплатни сесии за благосъстояние (физическо и психологическо)
 • Осигурен транспорт от/до Варна
 • Осигурен обяд

Можете да кандидатствате за тази позиция през:
- официалния сайт на Solvay на адрес:  https://careers.solvay.com/job-invite/25246/
- в сайта на Solvay в България на адресhttps://www.solvay.bg/career/bulgaria
- в Jobs.bg, използвайки бутона за външно кандидатстване в официалния сайт на Solvay

Срок за кандидатстване: 25.05.2023г.

Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Целта на Solvay е да свърже хора, идеи и елементи, за да преоткрие прогреса. Можем да изпълним тази цел само с разнообразна работна сила, която се чувства уважавана и оценена и има равни възможности да работи и да се развива. Нашите различия, видими или не, се ценят. Тъй като Solvay се стреми да насърчава единството, а не еднообразието, ние ви каним- независимо от произход, възраст, пол, раса, националност, етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация, способности или идентичност- да обмислите бъдеще с нас.

---

Solvay е научна компания, чиито технологии подпомагат много аспекти от ежедневието.

Нашата цел - ние свързваме хора, идеи и елементи, за да преоткрием прогреса, е призив да отидем отвъд, да изобретим бъдещите форми на прогрес и да създадем устойчива споделена стойност за всички чрез силата на науката. В свят, изправен пред непрекъснато нарастващо население и търсене на ресурси, ние се стремим да бъдем движещата сила, предизвикваща следващите големи стъпки, за да дадем възможност на човечеството да напредва, като същевременно опазва планетата, която всички споделяме. 

Ние се свързваме с клиенти и партньори, за да отговорим на днешните и утрешните мега тенденции. Като световен лидер в областта на материалитехимическите продукти и решенията, Solvay носи напредък в самолетите, автомобилите, батериите, интелигентните и медицински устройства, пречистването на вода и въздух, за да даде своя принос в разрешаването на критичните индустриални, социални и екологични предизвикателства. Можете да разчитате, че нашите иновативни решения ще допринесат за по-безопасно, по-чисто и по-устойчиво бъдеще.

Търсим за завода в България "Солвей Соди":

ТЕХНИК ПО КИП И А

Разчитаме на Вас да:

 • Спазвате изискванията на всички нормативни документи, свързани с безопасността на труда при извършване на ремонтни работи
 •  Да извършвате и участвате в:
  • Ремонт и поддръжка на контролно-измервателни прибори и апаратура (КИП и А) – прибори за измерване на налягане, температура, дебит, ниво и др.
  • Ремонт и поддръжка на регулиращи вентили, изпълнителни механизми и позиционери
  • Ремонт и поддръжка на пневмоавтоматика
  • Отстраняване на повреди по контролни и захранващи кабели
  • Отстраняване на повреди по захранващи линии за въздух и импулсни линии
     • Метрологични проверки и калибриране на различни прибори за  измерване
     • Работи с лабораторни прибори
     • Работа с ръчни и ръчни електрически инструменти
     • Въвеждане в експлоатацията на ново оборудване
 • Отговаряте за качеството и срока на извършените от Вас ремонтни дейности
 • Носите отговорност за правилната експлоатация и доброто състояние на поверената Ви техника и инструменти

Можете да разчитате на нас за:

 • Въвеждащо обучение
 • Професионално развитие в международна компания
 • Отлични условия на труд

Вие притежавате:

 • Средно техническо или средно общо образование
 • Общи познания по физика, електротехника и електроника
 • Познания по правилата за безопасност при работа в ел. инсталации
 • Допълнителни професионални квалификации по специалността  –  счита се за предимство
 • Познания по английски език, необходими за работа с техническа документация
 • Добри комуникативни умения
 • Умения за работа в екип
 • Готовност за обучение и адаптиране към вече сформиран екип и стил на работа

Вие ще получите:

 • Добро заплащане и пакет от социални придобивки
 • Допълнително здравно осигуряване и медицинско обслужване
 • Застраховка „Живот“
 • 16 седмици отпуск по бащинство (включва законоустановения)
 • Онлайн платформа за обучения на всички служители
 • Безплатни онлайн езикови курсове (налични 24 езика)
 • Безплатни сесии за благополучие (физическо и психологическо)
 • Осигурен транспорт от/до Варна
 • Осигурен обяд

Можете да кандидатствате за тази позиция през:
- официалния сайт на Solvay на адрес:  https://careers.solvay.com/job-invite/25072/
- сайта на Solvay в България на адрес https://www.solvay.bg/career/bulgaria
- Jobs.bg, използвайки бутона за външно кандидатстване в официалния сайт на Solvay

Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Целта на Solvay е да свърже хора, идеи и елементи, за да преоткрие прогреса. Можем да изпълним тази цел само с разнообразна работна сила, която се чувства уважавана и оценена и има равни възможности да работи и да се развива. Нашите различия, видими или не, се ценят. Тъй като Solvay се стреми да насърчава единството, а не еднообразието, ние ви каним- независимо от произход, възраст, пол, раса, националност, етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация, способности или идентичност- да обмислите бъдеще с нас.