Ако се интересувате от работа в България, вижте наличните свободни позиции по-долу. Ако желаете да кандидатствате за някоя от тях, моля изпратете вашата автобиография на имейл адрес bulgaria.careers@solvay.com. Обратна връзка с вас ще бъде осъществена, в случай, че бъдете поканени на интервю.
 
Предоставените от вас лични данни ще бъдат съхранявани в условията на конфиденциалност според разпоредбите на ЗЗЛД и без вашето изрично съгласие няма да бъдат предоставяни на трети страни. 

Ако искате да се присъедините към нашия екип, дори и позицията, която ви интересува да не е обявена в момента, моля изпратете вашата автобиография на имейл адрес bulgaria.careers@solvay.com. Документите ви ще бъдат включени в нашата база данни. Обратна връзка с вас ще бъде осъществена, в случай, че има подходяща за вас свободна позиция, за която да бъдете поканени на интервю.

Solvay постоянно търси талантливи и ентусиазирани хора и разполага със свободни позиции в целия свят. Ако имате желание за международна кариера, можете да посетите https://www.solvay.com/en/career за повече информация.

Свободни позиции в България

СОНДЬОР – Редовна смяна
(Провадсол ЕАД – гр. Провадия)

Изисквания за заеманата длъжност

 • Средно техническо образование
 • Свидетелство за професионална квалификация за сондьор.- е предимство.
 • Правилно изпълняване на спомагателни дейности:
  • товаро – разтоварни операции;
 • Познания и умения за извършване на нискоквалифицирани шлосерски и монтажни операции:
  • да може да работи с универсални измервателни и шлосерски инструменти;
  • да познава най-често ползваните машинни елементи и сглобки.
 • Притежаването на свидетелство за управление на  пътно-строителни машини (челен товарач), и готовността да управлява машини от тази категория при изпълнение на служебните задължения се счита за предимство.
 • Притежаването на свидетелство за управление на  трактор при изпълнение на служебните задължения се счита за предимство.
 • Познания и умения за извършване на средно и високо клалифицирани шлосерски и монтажни операции се счита за предимство

Личностни умения

 • Физическа сила;
 • Издръжливост на принудителни работни пози;
 • Дисциплинираност и организираност;
 • Умения за работа в екип.

Основни задължения

Сондьорът извършва следните дейности:

 • подготовка на сондажната площадка и монтаж на сондовите машини и съоръжения;
 • промиване на сондажите;
 • подготовка и спускане на обсадните колони;
 • демонтаж и преместване на сондажните апаратури;
 • контрол, ремонт и техническо поддържане на машините и съоръженията.

Допълнителни задължения (при наличие на съответната квалификация)

 • управление на пътно-строителни машини;
 • управление на трактор.

Компанията предлага 

 • Добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
 • Възможност за професионална реализация и развитие;
 • Осигурен транспорт от и до гр. Провадия;
 • Възможност за повишаване на квалификацията или придобиване на нови такива.

Ако се интересувате от тaзи позиция, моля изпратете актуална автобиография, мотивационно писмо и копия на документи за правоспособност на адрес Bulgaria.careers@solvay.com не по-късно от 31.01.2023 г.

Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД. 
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

---

СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ В „ДЕВНЯ ВАРОВИК“

ШЛОСЕР

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Средно образование
 • Опит като шлосер е предимство
 • Дисциплинираност и организираност
 • Умения за работа в екип
 • Допълнителни професионални квалификации са предимство.

Основни задължения:

 • Отговаря за нормалната работа на механичното оборудване.
 • Извършва прегледи на цялото механично оборудване
 • Участва в ремонта на трошачки, питатели, вибросита, лентови транспортьори.
 • Включва се във всички възникнали аварии на цялата площадка на завода.
 • Участва в почистването на площадките.
 • Извършва неотговорни заварки и прихващания.
 • Спира/ пуска за/след ремонт всички съоръжения.

Компанията предлага:

 • Въвеждащо обучение
 • Професионално развитие в европейска компания
 • Отлични условия на труд
 • Добро заплащане и пакет от социални придобивки
 • Осигурен транспорт от и до гр.Варна

Ако се интересувате от тaзи позиция, моля изпратете актуална автобиография на адрес Bulgaria.careers@solvay.com не по-късно от 31.01.2023г.

Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.