Ако се интересувате от работа в България, вижте наличните свободни позиции по-долу. Ако желаете да кандидатствате за някоя от тях, моля изпратете вашата автобиография на имейл адрес bulgaria.careers@solvay.com. Обратна връзка с вас ще бъде осъществена, в случай, че бъдете поканени на интервю.
 
Предоставените от вас лични данни ще бъдат съхранявани в условията на конфиденциалност според разпоредбите на ЗЗЛД и без вашето изрично съгласие няма да бъдат предоставяни на трети страни. 

Ако искате да се присъедините към нашия екип, дори и позицията, която ви интересува да не е обявена в момента, моля изпратете вашата автобиография на имейл адрес bulgaria.careers@solvay.com. Документите ви ще бъдат включени в нашата база данни. Обратна връзка с вас ще бъде осъществена, в случай, че има подходяща за вас свободна позиция, за която да бъдете поканени на интервю.

Solvay постоянно търси талантливи и ентусиазирани хора и разполага със свободни позиции в целия свят. Ако имате желание за международна кариера, можете да посетите https://www.solvay.com/en/career за повече информация.

Свободни позиции в България

"Солвей Соди" АД, Девня, един от най-големите заводи в света за производство на синтетична калцинирана сода, част от международната компания Солвей, търси да назначи

АПАРАТЧИК СОДИ

Основни отговорности:
• Извършва периодичен обход на инсталациите и оглед на оборудването
• Следи за нормалната работа и изправността на поверените му инсталации и оборудване
• Извършва подгрев на апарати и тръбопроводи
• Отбира проби и извършва замервания
• Извършва аварийно и нормално пускане и спиране на инсталациите и отделните им части
• Участва в спирането и пуска на апарати и съоръжения
• Участва в подготовката на съоръженията за ремонт и приемането им от ремонт
• Извършва описи на оборудване и инсталации
• Почиства апаратите с цел поддържане на изискуемите технологични параметри

Изисквания за заеманата длъжност:
• Средно специално химическо / техническо образование (техникум или ПГ) и/или опит в сходно производство
• Познания за физико-химичните свойства на суровините, материалите и вредните вещества в станциите
• Умения за работа с техническа и оперативна информация
• Компютърни умения - MS Office (Word, Excel)
• Готовност за работа на смени
• Готовност за обучение и адаптиране към вече сформиран екип и стил на работа
• Личностни качества
- Добри комуникативни умения
- Умения за работа в екип
- Инициативност

Компанията предлага:
• Добро заплащане и допълнителни социални придобивки
• Възможност за професионална реализация и развитие
• Осигурен транспорт от и до гр. Варна

Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо на Bulgaria.careers@solvay.com не по-късно от 26.11.2021г.

Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.