Ако се интересувате от работа в България, вижте наличните свободни позиции по-долу. Ако желаете да кандидатствате за някоя от тях, моля изпратете вашата автобиография на имейл адрес bulgaria.careers@solvay.com. Обратна връзка с вас ще бъде осъществена, в случай, че бъдете поканени на интервю.
 
Предоставените от вас лични данни ще бъдат съхранявани в условията на конфиденциалност според разпоредбите на ЗЗЛД и без вашето изрично съгласие няма да бъдат предоставяни на трети страни. 

Ако искате да се присъедините към нашия екип, дори и позицията, която ви интересува да не е обявена в момента, моля изпратете вашата автобиография на имейл адрес bulgaria.careers@solvay.com. Документите ви ще бъдат включени в нашата база данни. Обратна връзка с вас ще бъде осъществена, в случай, че има подходяща за вас свободна позиция, за която да бъдете поканени на интервю.

Solvay постоянно търси талантливи и ентусиазирани хора и разполага със свободни позиции в целия свят. Ако имате желание за международна кариера, можете да посетите https://www.solvay.com/en/career за повече информация.

Свободни позиции в България

Солвей Соди АД, Девня, един от най-големите заводи в света за производство на синтетична калцинирана сода, част от международната компания Солвей, търси да назначи:

„Инженер механоподдръжка“

Изисквания за заеманата длъжност:

 • Висше техническо образование – бакалавър или магистър Машинен инженер (специалности Химическо Машиностроене, МУ, КММ, КМТ, ТТТ, Топлотехника или др.машинни специалности).
 • Добри познания за устройството на стандартни машини и възли: ротационно и транспортно оборудване, помпи, редуктори, съединители, лагерни възли.
 • Опитът в организирането на ремонти на ротационно и транспортно оборудване, тръбопроводи и арматура за пара и гореща вода, съдове под налягане ще се счита за съществено предимство.
 • Добра компютърна грамотност MS Office; опитът със SAP или други ERP програми ще се счита за предимство.
 • Всички допълнителни професионални квалификации в областта на техническата поддръжка ще се считат за предимство.
 • Личностни качества:
 • Добри организационни качества
 • Умения за работа в екип и под напрежение
 • Инициативност, проницателност и съобразителност
 • Отговорно отношение към правилата за безопасна работа

Основни задължения

 • Планиране, обезпечаване и организиране изпълнението на ремонти и поддръжка на оборудване съгласно действащите нормативни актове и фирмени процедури
 • Обезпечаване и контрол при изпълнението на възложени задачи, ефективно взаимодействие с външни подизпълнители и вътрешни клиенти
 • Упражняване на цялостен контрол върху техническото състояние и обезопасеност за правилната експлоатация и поддръжка на оборудването
 • Анализ, координиране и контрол на ремонтните дейности
 • Поддържане на техническа документация за оборудването
 • Поддържане на съоръжения с повишена опасност, съгласно действащата нормативна уредба
 • Контрол и валидиране на извършената работа
 • Обезпечаване с материали, инструкции, чертежи и документация, необходими за провеждането на ремонтните дейности
 • Назначаване на необходимите мерки за извършване на ремонтните дейности по безопасен и ергономичен начин. Издаване на наряди за ремонт и извеждане на оборудването в ремонтен режим
 • Вземане на технически решения, съгласно компетенциите в хода на ремонтите
 • Подготвя и предава на съответният отговорен ръководител необходимата документация и напътствия за извършване на ремонтите

Компанията предлага:

 • Добро заплащане и допълнителни социални придобивки
 • Възможност за професионална реализация и развитие
 • Осигурен транспорт от и до гр.Варна

Ако се интересувате от тaзи позиция, моля изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо на адрес Bulgaria.careers@solvay.com не по-късно от 30.09.2022 г.

Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Само поканените на интервю кандидати ще получат обратна връзка.

---

„Шлосер“

Изисквания за заеманата длъжност:

 • Средно специално техническо образование (шлосер или монтьор)
 • Умения за разчитане на монтажни и работни чертежи
 • Умения за работа с различни видове инструменти, машини и съоръжения
 • Познания за устройството на тръбопроводи и арматура –заваръчни съединения, елементи на опоро-подвесна система, типове арматура;
 • Познания за устройството на стандартни машини и възли: транспортни съоръжения – лентови/верижни конвейери, шнекове, вентилатори, общо ротационно оборудване, помпи; редуктори, съединители, лагерни възли;
 • Умения за работа с измервателни инструменти – шублер, микрометър, луфтомер;
 • Умения да извършва под надзор на супервайзор типови ремонтни операции, като ремонт на редуктор/помпа, монтаж на съединител, монтаж на лагер, сглобяване на лагерен възел.
 • Умения да извършва под надзор на супервайзор типови ремонтни операции по тръбопроводи и арматура, като разглобяване/ремонт/сглобяване на арматура; подготовка на краища за заваряване.
 • Опит като шлосер/монтьор в сферата на производството се счита за предимство
 • Допълнителни професионални квалификации се считат за предимство
 • Личностни качества:
 • Отговорно отношение към работата
 • Умения за работа в екип
 • Инициативност
 • Съобразителност

Основни задължения:

 • Поддръжка, основен и текущ ремонт, преустройство и монтаж на:
 • тръбопроводи и арматура
 • въртящо се оборудване – транспортни съоръжения, вентилатори, мелници, помпи и друго подобно оборудване
 • повдигателни съоръжения
 • метални конструкции
 • Подготовка на детайли за заваряване
 • Дефектовка на машини, възли и детайли и подмяната на определени части от тях
 • Подмяна на агрегати или части от тях
 • Разкрояване на листови и профилни конструкции

Компанията предлага:

 • Добро заплащане и допълнителни социални придобивки
 • Възможност за професионална реализация и развитие
 • Осигурен транспорт от и до гр.Варна

Ако се интересувате от тaзи позиция, моля изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо на адрес Bulgaria.careers@solvay.com не по-късно от 30.09.2022 г.

Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Само поканените на интервю кандидати ще получат обратна връзка.