Ако се интересувате от работа в България, вижте наличните свободни позиции по-долу. Ако желаете да кандидатствате за някоя от тях, моля изпратете вашата автобиография на имейл адрес bulgaria.careers@solvay.com. Обратна връзка с вас ще бъде осъществена, в случай, че бъдете поканени на интервю.
 
Предоставените от вас лични данни ще бъдат съхранявани в условията на конфиденциалност според разпоредбите на ЗЗЛД и без вашето изрично съгласие няма да бъдат предоставяни на трети страни. 

Ако искате да се присъедините към нашия екип, дори и позицията, която ви интересува да не е обявена в момента, моля изпратете вашата автобиография на имейл адрес bulgaria.careers@solvay.com. Документите ви ще бъдат включени в нашата база данни. Обратна връзка с вас ще бъде осъществена, в случай, че има подходяща за вас свободна позиция, за която да бъдете поканени на интервю.

Solvay постоянно търси талантливи и ентусиазирани хора и разполага със свободни позиции в целия свят. Ако имате желание за международна кариера, можете да посетите https://www.solvay.com/en/career за повече информация.

Свободни позиции в България

Солвей Соди АД, Девня, един от най-големите заводи в света за производство на синтетична калцинирана сода, част от международната компания Солвей, търси да назначи:

Инспектор по безопасност на труда

Изисквания

 •  Висше образование; висше техническо и висше химическо са предимство
 •  Много добра компютърна грамотност – MS Office
 •  Презентационни умения
 •  Добро ниво на владеене на английски език
 •  Опит на подобна позиция – 2 години 
 •  Готовност за обучение и адаптиране към вече сформиран екип и стил на работа


Основни отговорности

 • Участва във внедряването, управлението и контрола  на дейностите за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност;
 • Консултира и подпомага длъжностните лица по прилагане изискванията за осигуряване на безопасни условия на труд;
 • Провежда  начални инструктажи на всички новопостъпващи лица в   дружествата, посетители, учащи и лица на производствена практика, както и на персонала на външни фирми, работещи на обекти на територията на дружествата; 
 • Участва  в проверки за спазване правилата за безопасни условия на труд и пожарна безопасност и контролира изпълнението на предложените препоръки;
 • Участва в работата по установяването и оценка на професионалния риск;
 • Организира и участва в анализирането на причините за инцидентите в дружествата;
 • Активно участва в разработването на фирмените нормативни актове – процедури, инструкции и правилници за безопасност и здраве при работа.


Компанията предлага:

 • Мотивиращо заплащане и допълнителни социални придобивки
 • Възможност за професионална реализация и развитие в международна компания
 • Осигурен транспорт от и до гр. Варна


Ако се интересувате от тaзи позиция, моля изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо на адрес bulgaria.careers@solvay.com не по-късно от 29.04.2022 г.

Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.