СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА СТАЖАНТИ

Успехът на всяка компания зависи от хората, които работят за нея. За да имаме добре подготвени работници и специалисти и да следваме успешно стратегията на Solvay за поддържане на лидерската позиция в производството на калцинирана сода, се стремим всяка година да осигуряваме възможност за стаж в Солвей Соди и филиали на талантливи и мотивирани млади хора от различни специалности като: 

  • Неорганични химични технологии, химично инженерство 
  • Механо- и електро- поддръжка 
  • Автоматизация на производството  
  • Енергетика 
  • Финанси 
  • Информационни технологии 
  • Безопасност, здраве, околна среда 
  • Човешки ресурси,

позволявайки на учениците/ студентите да натрупат практически опит в различни сфери на бизнеса. 
Стажантските програми се провеждат в периода юни-октомври и продължават от 1 до 6 месеца. 
За организирани посещения в завода, моля попълнете формуляраи го изпратете на е-mail адрес: bulgaria.careers@solvay.com