Devnya-Energy-LOGO-color

В Солвей соди сме си поставили амбициозни цели, за да подобрим устойчивостта си и да останем конкурентоспособни.

Те са в основата на нашата пътна карта за енергиен преход, включваща няколко големи проекта за:

  • Намаляване на въглеродния отпечатък с 1/3 в периода до 2026 г.
  • Постепенно спиране употребата на въглища до 2030 г. и
  • Постигане на климатична неутралност до 2050 г.


Един от най-важните ни проекти включва оползотворяване на предварително обработени битови отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани. Вместо да бъдат депонирани на общинско ниво, което се случва в България към момента, ще се използват за производство на енергия по много ефективен начин.