waste

Инсталацията, която ще построим, ще преработва алтернативно гориво от битови отпадъци чрез изгарянето им. Крайните продукти ще са пара и електроенергия, използвани за процесите на производство на калцинирана сода. Алтернативното гориво, което ще използваме, ще се състои от предварително обработени битови отпадъци. 

Това са отпадъци, третирани механично в сортиращи инсталации. При този процес всичко, което може да се използва повторно, се рециклира. А това, което не може, се превръща в алтернативно гориво или се депонира.

Завод за производство на енергия от отпадъци означава чист въздух. Използвайки бикарбонат, произвеждан в Солвей Соди, и доказаната ни технология - SOLVAir®, която вече повече от 30 години предоставя решения за пречистване на димни газове 
на стотици клиенти по света, ние ще се погрижим за пречистването на въздуха.
Технологията е надеждна и модерна. Примери за идентични инсталации в непосредствена близост или в самите населени места могат да бъдат открити в почти всеки голям град в Западна Европа - Париж, Копенхаген, Виена и Лондон - където има поне една инсталация за оползотворяване на алтернативно гориво от битови отпадъци. Съществуват около 500 примера за такива инсталации, в които се използват около 100 милиона тона алтернативни горива. 

installation-Devnya Energy