Предстоят горещите летни месеци. С повишаване на дневните температури се създават предпоставки за възникване и бързо разпространение на пожари. С цел намаляване на нежеланите произшествия и нормално пожаробезопасно функциониране, е необходимо всички да сме информирани как можем да опазим горите, земите, посевите и имуществото от пожари. 

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР (ГСПБЗН) за поредна година стартира информационно-разяснителните кампании „Спри горските пожари – научи как“ и „Пази реколтата от пожари“. За по-подробна информация можете да посетите интернет страницата на ГСПБЗН: https://www.mvr.bg/gdpbzn, както на информационния сайт http://pojarna.com/.

Солвей Соди и филиали се присъединяват към апела на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Девня.