Проектът „Силата на 2“ цели да оптимизира възможностите за растеж. Essentials Co и Specialty Co ще бъдат  специализирани съответно в производството на основни химически продукти и специални (специализирани) продукти и решения

След приключването на проекта, което се очаква през втората половина на 2023 г., ще се установят два изключителни пазарни лидера, които ще се възползват от стратегическа и финансова гъвкавост, за да се концентрират върху  отличителните си бизнес модели, пазари и приоритети, за да постигнат специфичните дългосрочни цели за естеството на бизнеса си.  

Essentials Co (Базисната компания) ще има за фокус устойчивостта, оперативното съвършенство и разходната ефективност, с клиенти главно в строителството и автомобилния сектор. Specialty Co  (Специализираната компания) ще се концентрира върху иновациите и ще допринесе за решаването на някои от най-големите предизвикателства пред планетата и човечеството.  

Първото дружество ще има оборот, равняващ се на 4,1 млрд. евро за 2021 година и ще се специализира в основна химия. Второто ще включва дейности от сферата на специализираните химически продукти и решения, чийто оборот за 2021 г. е бил в размер на 6 млрд. евро.

Солвей Соди, Девня, ще бъде част от компанията за Базисни химични продукти, като част от бизнеса на Група Солвей за производство на калцинирана сода и деривати. 

За да получите повече информация, намерете тук обръщение от главния изпълнителен директор на Група Солвей, Илхам Кадри.