Eco-Project

Първото издание на Проект ЕКО – конкурсът на младите, в който те сами намират решения на наболял екологичен проблем в България – стартира с три актуални теми, по които участници до 30 години могат да предложат своите идеи, а именно:

  • Запазване на чистотата на въздуха след COVID-19;
  • Създаване на система за пренасочване на отпадъците;
  • Кампания „Да запазим българските плажове чисти”.

Участниците могат да изпращат своите завършени идеи до 31 юли, които ще бъдат оценявани от жури, състоящо се от създателите на конкурса и от представители на компаниите,  поели нелеката задача да реализират проекта победител. 

Представител на „Солвей Соди“ в журито е Ивайло Иванов – началник отдел „Опазване на околната среда“, който ще помогне на избрания проект на тема „Запазване чистотата на въздуха след COVID-19” да осъществи печелившата идея и по този начин да допринесе за устойчивото й реализиране и за бъдещето на проекта, който да се превърне в ежегодно събитие с разрастващ се мащаб.