logo60-40

На 13 и 14 ноември 2014 година „Солвей Соди“ АД и неговите филиали „Девен“, „Провадсол“ и „Девня Варовик“ отбелязаха 60 години содово производство в Девня, 60 години производство на разсол в Провадия, 40 години от изграждането на девненския Нов содов завод и 40 години производство на варовик в кариера „Люляка“.
Днес „Солвей Соди“ продължава да се развива с бързи темпове с амбицията да докаже, че химията може ежедневно да създава устойчиви решения на предизвикателствата, пред които е изправена планетата.

Преди 60 години в Девня тържествено е открит първият содов завод в България за синтетично производство на калцинирана сода по метода на Ернест Солвей. С него България поставя основите на развитието на химическата си промишленост. Не случайно силуетът на завод „Карл Маркс“ гордо се извисява на банкнотата от 10 лева години наред. 

„След приватизацията през 1997 г. „Солвей Соди“ стана по-силен. Всичко това се дължи и на усилията на работниците и служителите на содовия завод и неговите филиали. Инвестираме в най-модерни технологии и когато го правим, гледаме на първо място безопасността на хората. При нас стандартът в това отношение е много висок“, каза изпълнителният директор Спирос Номикос на тържеството, посветено на годишнините. Той подчерта, че когато „Солвей“ прави инвестиции, това не е за няколко години, а за десетилетия напред.

„Печелившата формула се дължи преди всичко на добрата квалификация на всички работещи тук и на стратегическото виждане на „Солвей“ за развитието на нашите фирми. Едва ли има друго предприятие, попаднало на такъв собственик“, каза инж. Илко Илиев, директор „Производство“ на „Солвей Соди“ и филиали, който е содовик с 42-годишен стаж. „Много важно бе, че научихме хората да работят по нов маниер със съзнанието, че всичко зависи от тях. Само така можем да вървим напред и да бъдем конкурентоспособни“, добави инж. Илиев.   

Дружеството има амбицията да управлява дейността си в дух на добро сътрудничество с обществото, с грижа за околната среда, здравето и безопасността на служителите си. Според принципите на своята стратегия то работи в тясно сътрудничество с местните администрации за управление на съвместни проекти в областта на образованието, културата и здравеопазването. Активно подкрепя също социалните заведения, училища, университети и болници в региона.

Тържественото честването на годишнините, което се състоя във ФКЦ - Варна, бе уважено от посланика на Белгия у нас Н.П. Аник Ван Калстър, от Алексис Брунс, корпоративен директор „Връзки с институциите“ в „Солвей“, от предишния изпълнителен директор на „Солвей Соди“ Ерик Вандер Ворст, днес директор „Проектиране и строителство“ в „Солвей“. Сред гостите бяха областният управител на Варна Стоян Пасев, зам. кметът Пейчо Пейчев, кметове на общини, представители на държавни, общински, културни и образователни институции.    

За доброто настроение на работниците и служителите от „Солвей Соди“ и филиали се погрижиха танцов ансамбъл „Девня“ и вокална група от деца на персонала. Гвоздеят на вечерта бе празничният концерт на група „Фондацията“. Кирил Маричков, Иван Лечев, Дони, Славчо Николов и Венко Поромански изпълниха незабравими хитове на „Щурците“, ФСБ, БТР, Дони и Момчил и други.   

На 13 ноември ръководството покани 450 ветерани содовици, участвали в изграждането на Новия содов завод, и пенсионирани работници и служители на специално посветено на тях събитие във Варненския драматичен театър.