Солвей Соди получи поредно отличие от инициативата TRUE LEADERS на ICAP България

За девета поредна година инициативата TRUE LEADERS на ICAP България награждава всички български компании, лидери в своя сектор от икономиката, които едновременно отговарят на няколко обективни критерия. ICAP Bulgaria, част от ICAP, group of companies е най-голямата Група за бизнес информационни услуги в Югоизточна Европа. 

Инициативата TRUE LEADERS отличава всички компании, лидери в сектора, в който оперират, отговарящи едновременно на няколко измерими и обективни критерии (според официално публикувани данни), без намесата на субективното мнение на жури или на резултати от публично проучване.

Наградените компании отговарят на следните критерии:

  • са сред 300-те най – печеливши компании по  EBITDA за 2020
  • са запазили или увеличили броя на своя персонал (2020 спрямо 2019)
  • имат висока кредитна оценка (ICAP Credit Score  B2 - A1)
  • са лидер в своя сектор.
     

Солвей Соди получи поредното признание за постиженията си през годината, които са в резултат на усърдната работа на всички служители на компанията. 

ICAP