Солвей Соди е инвеститорът в разширяване на бизнеса за 2021 г. в престижтия конкурс на Българската агенция за инвестиции. Компанията получи "Златен бик" за инвестицията си в нова инсталация за натриев бикарбонат, с която разшири производството на този продукт поради нарасналото търсене в световен мащаб, с цел използването му за промишлени цели при третиране на отпадъчни газове, но също и за храна за животни и други сфери. Посредством значителна инвестиция, предприятието успя да изгради енергийно ефективно, модерно съоръжение  с голям обем, улеснена поддръжка и намалени загуби на ресурси. 

Конкурсът, организиран от Българската агенция за инвестиции за шестнадесети път, имаше за цел да открои най-значимите инвестиционни проекти, реализирани в България през 2021 г. Водещи критерии при определяне на победителите бяха обемът на инвестициите, броят на разкритите работни места и регионът, в който се намира новото или разширено съществуващо предприятие. 

Наградата на Солвей Соди беше връчена от заместник-министъра на иновациите, Десислава Бонева, в присъствието на министъра на иновациите, министъра на труда и социалната политика, посланици, партньори и медии.

Investor of the Year 2021_2