Solvay оценява интереса ви към продуктите и услугите на компанията и посещението ви на нашите уеб страници. Група Solvay („ние“) твърдо се ангажира да запази вашата поверителност, при посещение на уеб страниците ни, и да се чувствате спокойни. Защитата на поверителността при обработката на личните ви данни е важен момент, на който обръщаме специално внимание по време на бизнес процесите ни. Ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че данните, които ни предоставяте, ще останат поверителни и ще бъдат използвани само за целта, описана тук. Личните данни, събрани по време на посещения на нашите уеб страници, се обработват от нас съгласно законовите разпоредби, валидни за държавите, в които се поддържат уеб страниците. В допълнение, тази политика за поверителност обхваща също обработката на данни за клиенти и партньори, която е приложима за цялата компания за Solvay. Уеб страницата на Solvay обаче може да включва връзки към други уеб страници, които не са обхванати от тази политика за поверителност. Solvay зачита вашата поверителност и личните ви данни.

Настоящата политика за поверителност (наричана „Политика“) описва личните данни, събрани или генерирани и обработени, при използване на уеб страниците на Solvay (наричани „Уеб страници“), например Solvay.com, Solvay.fr или Solvay.de. Тази политика описва видовете лични данни, събрани, когато използвате нашите уеб страници, и как вашите лични данни се използват, споделят и защитават. Тя също обяснява избора, който имате по отношение на вашите лични данни и как можете да се свържете с нас.

 

Кой е отговорен за обработката на вашите лични данни?

Субектът Solvay, отговорен основно за обработката на личните ви данни, събрани на уеб страницата (ите), е Solvay SA. Solvay SA може да сподели заявката ви със съответния филиал (и) на Solvay от Група Solvay, които ще се съобразят с принципите, описани в настоящата Политика, и ще ви уведомят надлежно за тяхната самоличност. 
 

Каква информация събираме и кога?

Искаме от вас определени лични данни, за да ви предоставим продуктите или услугите, които заявявате. Например, когато подновите поръчка, поискате да получите информация, създадете акаунт, абонирате се за нашите бюлетини или взаимодействате с нашите уеб страници. Тези лични данни включват вашите:

  • Данни за контакт, включително име, фамилия, имейл адрес, организация, роля, телефонен номер и физически адрес
  • Информация за акаунт, парола
  • Други необходими лични данни

Вие носите отговорност, че предоставените от вас лични данни са верни, правилни, недвусмислени и актуални.

При взаимодействие с нашите уеб страници, данните автоматично се събират и споделят със Solvay от технологичните платформи, предоставящи услугите. Например, вашият уеб браузър или мобилно устройство може да споделя определени данни със Solvay, докато тези устройства взаимодействат с уеб страниците на Solvay. Повече информация за тези практики е включена в раздела за “бисквитки” по-долу. Тези данни включват:

  • идентификатори на устройства, мрежов достъп
  • “бисквитки”, IP адреси, референтни заглавки, данни, идентифициращи вашия уеб браузър и неговата версия, и уеб маяци и маркери

 

Защо и как обработваме вашите лични данни?

Ние използваме личните данни, които събираме от вас, по следните начини:
 

За предоставяне на характеристиките на уеб страниците 

Когато използвате нашите уеб страници, ние ще използваме вашите данни, за да предоставим избрания от вас продукт или услуга. Например, ако направите заявка на Solvay.com, ние ще използваме информацията за контакт, която ни давате, за да комуникираме с вас за вашата заявка. Тази обработка на вашите лични данни ще се основава на вашето съгласие за получаване на нашите съобщения или на базата на необходимостта да се предприемат стъпки по ваше искане преди и при сключване на договор с вас, в зависимост от случая. 

В много случаи, за да използвате определени функции в нашите уеб страници, може да се наложи да предоставите на Solvay допълнителни данни или допълнително съгласие за използване на определени данни по определен начин. Ние няма да можем да предоставим тези функции, ако не ни позволите да обработваме вашите лични данни.

За да съобщаваме информация за нашите продукти, услуги, събития и за други промоционални цели

Когато създавате потребителски акаунт в Solvay, ние можем да използваме предоставената от вас информация, както и информация от други източници на Solvay, като например използването на уеб страниците на Solvay, вашите посещения и участието ви в събития на Solvay (евентуално чрез други филиали на Solvay), за да ви изпращаме персонализирани съобщения за продукти и услуги, които може да представляват интерес за вас. Тази обработка на личните ви данни ще се основава на вашето съгласие за използването на “бисквитки” за целите на персонализирането и вашето съгласие за получаване на наши съобщения.

За да работим, подобряваме и поддържаме нашия бизнес, продукти и услуги

Ние можем да използваме данните, които ни предоставяте, за да управляваме нашия бизнес. Например, когато подновите поръчка, ние можем да използваме тази информация за счетоводство, одит и други вътрешни функции. Като друг пример, когато кандидатствате за позиция в Solvay, можем да използваме данни за статистика на Човешки ресурси. Тази обработка на вашите лични данни се извършва въз основа на законния ни интерес да работим и подобряваме нашия бизнес, продукти и услуги.

За целите на общи изследвания и анализи

Използваме данни за това как нашите посетители използват уеб страниците и услугите, за да разберем поведението или предпочитанията на клиентите. Например, можем да използваме информация за това как посетителите на Solvay.com търсят и намират продукти, за да намерим най-добрите начини за организиране и представяне на продуктови предложения. Тази обработка на личните ви данни ще се основава на вашето съгласие за използването на “бисквитки” за анализ, както и на законния ни интерес да анализираме използването на нашия уебсайт, където се използва технология без “бисквитки”.

Други цели

Ние също така можем да използваме личните ви данни по други начини и ще предоставим конкретно известие по време на събирането на данни и ще получим вашето съгласие, при необходимост.
 

На кого разкриваме вашите лични данни?

Можем да споделяме вашите лични данни с филиали на Solvay за целите, посочени по-горе, в съответствие с информацията, предоставена по време на събирането на личните ви данни. 

Доставчиците на услуги от трети страни могат също да обработват лични данни от името на Solvay, например за обработка на заявления за работа, транспорт и доставки, управление и обслужване на нашите данни, разпространение на имейли, изследвания и анализи, управление на взаимоотношения с клиенти, управление на промоции на марка и продукт, както и администриране на определени услуги и функции.
 

Как защитаваме и управляваме личните ви данни?

Ние се отнасяме сериозно към сигурността на вашите данни. Организацията разполага с вътрешни политики и контрол, за да гарантира, че вашите данни няма да бъдат загубени, случайно унищожени, злоупотребени или разкрити и няма достъп до тях, освен от нашите служители при изпълнение на техните задължения. Моля, прочетете „Политика за защита на данните и поверителност на SOLVAY“ за повече подробности за това как SOLVAY управлява личните данни. Достъпът до бази данни или системи, съдържащи данни за вас, е ограничен до оторизирани потребители.

Вземаме подходящи мерки, за да поддържаме поверителността на личните ви данни. Използваме различни методи, които ни помагат да обезпечим сигурността на вашите данни и да попречим на трети страни да ги разглеждат, като например криптиране Secure Socket Layer (SSL)  и защитни стени.

Когато ангажираме трети страни да обработват лични данни, те правят това въз основа на писмени инструкции, имат задължение за поверителност и са длъжни да прилагат подходящи технически и организационни мерки, за да гарантират сигурността на данните, за да изпълнят съответните си мисии.

Можем да разкрием вашите данни на трети страни 1) при спазване на закона, изискващ разкриване; 2) за защита на личната безопасност на обществеността и потребителите; 3) за защита на националната сигурност; 4) за да приложим правата си в съдебни спорове или разследвания; или 5) за предотвратяване на престъпление.
 

Международни трансфери на данни 

Личните данни, които събираме или генерираме в контекста на нашите уеб страници, ще се съхраняват основно в ЕС. Въпреки това, някои от получателите на данни, с които Solvay споделя вашите лични данни, може да се намират в страни, различни от държавата, в която първоначално са били събрани. Законодателството в тези държави може да не предоставя същото ниво на защита на данните в сравнение с държавата, в която първоначално сте предоставили данните си. Независимо от това, когато прехвърляме вашите лични данни на получатели в други държави, включително САЩ, ние ще защитим тази информация, както е описано в настоящата Политика и в съответствие с приложимото законодателство.

Ако се намирате в Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Швейцария, ние предприемаме мерки, за да се съобразим с приложимите законови изисквания и да осигурим адекватна защита за предаване на лични данни на получатели в страни извън ЕИП или Швейцария, например чрез споразумения за трансфер на данни, основани на клаузи по модел на Комисията на ЕС, или сертифициране по Щита за поверителност.

 

Съхръняване на вашите данни

Ние съхраняваме вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които ги събираме, освен ако законът не изисква друго. В зависимост от целта, периодът, за който съхраняваме вашите лични данни, може да варира. За да предоставим функциите на заявените от вас уеб страници, ние можем да съхраняваме вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за предоставяне на услугата, която сте поискали и не по-дълго от приложимата давност. Ние ще съхраняваме вашите лични данни, докато не оттеглите съгласието си или за максимален срок от три години след последния ни контакт с вас или приключването на нашия договор, с цел комуникиране на информация за нашите продукти, услуги, събития и за други промоционални цели. Личните данни, използвани за осъществяване, подобряване и поддържане на нашия бизнес, продукти и услуги, могат да бъдат съхранявани по време на предоставянето на продуктите или услугите и не по-дълго от приложимата давност. Ние ще съхраняваме вашите лични данни за не повече от три години, считано от датата на тяхното събиране за общи изследвания и анализи.

 

Имате ли право на достъп, промяна или изтриване на личните ви данни? 

Имате право на достъп, промяна, изтриване, искане за ограничение или несъгласие за обработката на вашата лична информация или искане за преносимост на личните данни, които сте предоставили, без никакви разходи и по всяко време и можете да поискате от нас да изтрием вашите лични данни. Когато събирането и обработката на личните ви данни се основават на вашето съгласие, имате право да оттеглите своето съгласие по отношение на използването на личните ви данни. 

Също така имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.
Не носим отговорност за трети страни, които са имали достъп до вашите данни от друг източник, различен от нашата база данни и ако те не заличат вашите данни от техните бази данни.

Не гарантираме, че нашите услуги ще бъдат достъпни непрекъснато. В случай на прекъсване на услугата, не носим отговорност за възможната загуба на личните ви данни.
Запазваме си правото да изтрием данните ви без вашето съгласие и не носим отговорност за възможната загуба или заличаване на личните ви данни.

За да се откажете от получаването на комуникация със Solvay, моля, кликнете върху „отписване“ в долната част на някое от съобщенията ни. 

Можете да се свържете с нас, за да упражните правата си чрез информацията за контакт в раздел „Въпроси и обратна връзка“ по-долу или като изпратите имейл на privacy@solvay.com.

 

Как използваме „бисквитки“ и пикселни маркери

Solvay получава и записва информация, която може да включва лични данни от вашия браузър, когато използвате нашите уеб страници. Използваме различни методи, като “бисквитки” и пикселни маркери, за да събираме тази информация, която може да включва вашия (1) IP адрес; (2) уникален идентификатор на “бисквитки”, информация за “бисквитки” и информация за това дали вашето устройство има софтуер за достъп до определени функции; (3) уникален идентификатор на устройството и тип устройство; (4) домейн, тип и език на браузъра, (5) операционна система и системни настройки; (6) държава и часова зона; (7) предишно посетени уеб страници; (8) информация за вашето взаимодействие с нашите уеб страници, като поведение при кликване, покупки и посочени предпочитания и (9) времена за достъп и препращащи URL адреси.

Нашите сайтове използват технология за “бисквитки”. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които съдържат малко количество информация, която се изтегля на вашето устройство, когато посещавате уебсайт или приложение. След това “бисквитките” се изпращат обратно към оригиналния уебсайт или приложение или към други уеб страници или приложения, които разпознават тези “бисквитки” при всяко следващо посещение. “Бисквитките” са полезни, защото позволяват на уебсайт или приложение да разпознаят вашето устройство и да поставят тази информация във връзка с друга информация за вас. Определени “бисквитки” ще бъдат изпратени до вашето устройство, когато посещавате нашите сайтове, при даване на съгласие от ваша страна.

„Бисквитките“ изпълняват множество функции, като например да ви позволяват да се придвижвате ефективно между страниците, да запомняте предпочитанията си, да изпращате персонализирана информация въз основа на историята на сърфиране и по-общо, подобряване на потребителския опит. Използваме “бисквитки” за управление на сесии, за да удостоверим посетителите и да запазим информация като държава, език и други предпочитания на посетителите. Това ни дава възможност да предоставяме услуги на нашите клиенти и да подобряваме тяхното онлайн изживяване. Всички “бисквитки” на сесията са временни и изтичат след като сесията бъде затворена или изтекла.

Използването на “бисквитки” може да включва обработка на лични данни. Повечето “бисквитки” обаче не събират информация, която ви идентифицира директно, а вместо това събират обща информация, като например как сте стигнали до даден уебсайт и как сте го използвали.

Използваме “бисквитки” за анализ и пикселни маркери, за да получим обобщени данни за трафика на сайта и взаимодействието на сайта, за да идентифицираме тенденции и да получим статистика, която ни помага да събираме информация за това как потребителите използват нашия сайт. Използваме информацията, която получаваме от такива “бисквитки”, за да подобрим нашите уеб страници и услуги. Тези “бисквитки” могат да се използват за преброяване посетителите на уеб страниците, за определяне на най-гледаните страници или за анализ на поведението на потребителите (напр. продължителност на посещението, консултирани страници, препращащи страници). Тези данни се използват за изчисляване на статистически данни. Благодарение на тези статистически данни знаем как да подобрим нашите уеб страници и как да ви предоставим по-добри услуги. За да се откажете от използването на “бисквитките” за анализ, моля, използвайте тази връзка: https://preferences-mgr.truste.com.

Пикселните маркери (наричани още уеб маяци или уеб грешки) обикновено се използват от трета страна за наблюдение на дейността на даден уебсайт. Пикселен маркер може да бъде открит чрез преглед на изходния код на уеб страница и търсене на IMG тагове, които се зареждат от различен сървър от останалата част от уебсайта. Изключването на „бисквитките“ на браузъра ще попречи на пикселните маркери да проследяват активността на потребителя. Пикселният маркер все още ще отчита анонимно посещение, но уникалната информация на потребителя няма да бъде записана.

Използваме „социални бутони“, за да дадем възможност на нашите потребители да споделят уеб страници. Това са бутони за сайтове на социални медии на трети страни. Чрез тези социални бутони тези сайтове могат да събират лични данни за вас, като например регистрационна информация за вашите дейности в Интернет. Моля, прегледайте съответните условия за използване и политиките за поверителност на тези сайтове, за да разберете как точно използват вашата информация и да разберете как да се откажете или да изтриете такава информация.

Браузърите обикновено са настроени да приемат “бисквитки”. Ако не сте съгласни, изцяло или частично, с използването на “бисквитки” от нас, както е описано в тази Политика, можете да ги деактивирате или по друг начин да промените настройките на вашето устройство или браузър, така че “бисквитките” или някои видове “бисквитки” да не могат  повече да бъдат поставени на вашето устройство. Можете също така да изтриете “бисквитки”, които вече са на вашия твърд диск, ако желаете. 

Моля, имайте предвид, че “бисквитките” може да са необходими, за да ви предоставят определени функции (напр. персонализирана доставка на информация), достъпни на нашите сайтове и че блокирането на някои “бисквитки” може да ограничи използването на нашите уеб страници. Моля, имайте предвид, че деактивирането на “бисквитка” или категория “бисквитки” няма да изтрие съществуваща “бисквитка” от браузъра, така че това ще трябва да се направи отделно от вашия браузър.

Използвайки уеб страниците, вие приемате, че използваме “бисквитки” в съответствие с настоящата Политика и с настройките на вашето устройство или браузър.

 

Промяна на настройките на “бисквитките” във вашия браузър

Ако искате да редактирате предпочитанията си за “бисквитки”, моля, кликнете тук.

Въпреки че предоставяме средства за отказ от използването на “бисквитки” по-горе, за изчерпателно и актуално обобщение на всяка трета страна, която има достъп до вашия уеб браузър (чрез уеб страници на Solvay или по друг начин), препоръчваме да инсталирате приставка за уеб браузър, пригодена за тази цел. Можете също да изберете компютърът ви да ви предупреждава всеки път, когато се изпраща “бисквитка”, или можете да изберете да изключите всички “бисквитки”. Правите това чрез настройките на браузъра на всеки браузър и устройство, които използвате. Всеки браузър е различен, така че разгледайте менюто за помощ на браузъра си, за да научите правилния начин за промяна на вашите “бисквитки”. Ако изключите “бисквитките”, може да нямате достъп до много функции, които правят нашите уеб страници по-ефективни и някои от услугите ни няма да функционират правилно.
 

Програмата за имейл маркетинг

Solvay използва Pardot, платформата за автоматизация на маркетинга, предоставена от Salesforce.com, inc., която оценява посетителите и потенциалните клиенти на целевите страници и на уебсайта, като задава “бисквитки” в техните браузъри. Когато се включите в нашата маркетингова програма, Pardot добавя данни към вашия потребителски профил въз основа на предпочитанията и вкусовете, които сте показали, докато разглеждате нашите уеб страници, четете имейли и изтегляте образователни материали. По този начин ние сме в състояние да подкрепим по-добре процеса на избор на продукт.

Pardot проследява посетителски и потенциални дейности на Solvay.com и целеви страници на Pardot , като задава “бисквитки” в браузъра си. “Бисквитките” са настроени да запомнят предпочитанията (като стойности на полетата на формуляра), когато се върнете на нашия сайт. Pardot също така задава “бисквитка” за влезли потребители, за да поддържат сесията и да запомнят филтрите на таблицата. Допълнителна информация.

Можете да се откажете от тази маркетингова програма по всяко време, като посетите откажете тази страница за отписване и изпратите нашия имейл адрес.

 

Използване на уеб страници на Solvay с трети страни

Нашите уеб страници ви позволяват да взаимодействате с голям набор от други цифрови продукти и услуги. Например, нашите уеб страници могат да се интегрират с платформи на трети страни, за да подобрят цялостното ви дигитално изживяване. Правата ви за поверителност на платформи на трети страни ще се уреждат от съответните политики. Политиките на тези платформи управляват данните, които се намират там.

Нашите уеб страници могат да предоставят връзки към други (трети страни) уеб страници и приложения за ваше удобство или информация. Свързаните сайтове и приложения имат свои собствени известия или правила за поверителност, които силно ви препоръчваме да прегледате. Тъй като свързаните уеб страници или приложения не са наша собственост или контролирани от нас, ние не носим отговорност за тяхното съдържание, използването на уеб страниците или практиките им за поверителност.

 

Деца

Solvay не събира съзнателно лични данни от деца, без да поиска предварително родителско съгласие, ако това се изисква от приложимото законодателство.

 

Промени в Политиката за поверителност на Solvay

Приложимото законодателство и нашите практики се променят с течение на времето. Ако решим да актуализираме нашата Политика, ще публикуваме най-новата версия на нашите уеб страници. Силно  препоръчваме да прочетете нашата Политика и редовно да проверявате за промени.

 

Въпроси и обратна връзка

Ако имате въпроси, забележки или предложения относно настоящата Декларация за поверителност и практиките на уеб страниците, моля, свържете се с Службата за защита на данните и поверителността на Solvay, която ще ви пренасочи, ако е приложимо, в съответствие с местните законови изисквания, до длъжностното лице по защита на данните във вашата страна, като ни изпратите имейл на privacy@solvay.com