Решения за подпомагане на земеделието, за да отговори на нарастващите нужди за храна на нашата планета.

Широкият обхват  от безопасни и екологични решения за земеделието на Solvay, гарантира по-високи земеделски добиви и по-добро управление на ресурсите.
Тъй като поземлените ресурси, достъпни за земеделие, стават все по-ограничени, ние предлагаме решения, за да отговорим на предизвикателството за изхранване на нарастващото население на света.

Някои от тях са AgRho® S-Boost, бустер за коренова система на основата на биоразградима формулировка, която осигурява бърз растеж и здрави растения и AgRho® N-Protect, екологични азотни стабилизатори, които увеличават добива на култури, като същевременно намаляват емисиите на парникови газове и подобряват качеството на водата.

За да научите повече за нашите сегменти (информация на английски език):