Нашите продукти допринасят за изграждането на по-чиста, по-безопасна и по-енергийно ефективна автомобилна индустрия.

 

Ние помагаме за намаляване разхода на гориво, като даваме възможност на производителите да създават по-олекотени превозни средства, благодарение на нашите устойчиви олекотени материали, като композити, докато силициевите ни продукти позволяват на производителите на гуми да намалят съпротивлението при въртене, а технологиите за отопление и охлаждане подобряват енергийната ефективност на автомобилите.

Силен фокус върху електрическите превозни средства: предлагаме нови решения за разработване на нови поколения високопроизводителни батерии.

За да научите повече за нашите сегменти (информация на английски):