Нашите решения целят да отговорят на все по-строгите сертификации за екологични показатели в сградите.

Сградите представляват 40 % от световното потребление на енергия и емисиите на CO2. Нараства търсенето на дълготрайни жилищни и търговски сгради, които консумират по-малко енергия и подобряват благосъстоянието на своите потребители.

Ние помагаме да се разработят енергоспестяващи решения, като прозорци с троен стъклопакет с калцинирана сода Soda Solvay®, стенни покрития за почти нулево енергийни жилища с устойчивите решения Alve-One™ и дълготрайни продукти за системи за охлаждане и отопление.

В допълнение, нашите UV стабилизатори Cyasorb Cynergy Solutions® удължават живота на строителните материали, докато специалните мономери Sipomer® подобряват свързващите свойства, с изключителна устойчивост на корозия и адхезия върху трудни основи като алуминий, стъкло, бетон, дърво или пластмаса във водни системи.

За да научите повече за нашите сегменти (информация на английски):