Нашите високопроизводителни материали предоставят решения за по-висока миниатюризация и безопасност в електронното оборудване.

Ние предлагаме на производителите на електрическо и електронно оборудване материали, които им позволяват да разработват технологии за миниатюризация и да проектират продукти, които са още по-стилни, безопасни и енергийно ефективни. Производителите на електронни устройства разчитат на нашите устойчиви полиамиди за структурните компоненти в тънкия дизайн. Устойчивостта на температура и защитата от горене на нашите материали, помагат да се гарантира безопасността на много електронни уреди.

Високопроизводителен материал за литиево-йонни батерии, Solef® PVDF, е полимер с отлични термомеханични и химични свойства. Като частично флуориран материал, той е особено стабилен, позволявайки на батериите да работят при по-високи напрежения с пълна безопасност.

За да научите повече за нашите сегменти (информация на английски):