Решенията на Solvay се използват за производство и съхраняване на енергия от възобновяеми източници и подобряване на енергийната ефективност.

Нашите устойчиви решения помагат на секторите за производство и съхранение на енергия да бъдат по-енергийно ефективни и екологични.

За тази индустрия ние произвеждаме високоустойчиви филми като Halar® ECTFE, които осигуряват отлична UV защита за фотоволтаични панели, като същевременно им позволяват да постигнат висока производителност при улавяне на слънчева енергия. Също така фокусираме вниманието си върху разработването на технологии, които отговарят на специфичните нужди на производителите на батерии, като в ход са редица проекти за научноизследователска и развойна дейност, които ще позволят на бъдещите поколения батерии да предлагат по-висока производителност, издръжливост и безопасност.

За да научите повече за нашите сегменти (информация на английски език):