Нашите решения подкрепят обработката на въздуха, почвата и водата, за да направят нашата планета по-чисто, по-здравословно и безопасно място.

Чрез филтрация, отделяне на газове, абсорбция и химични реакции, ние предлагаме решения, които отговарят на изискванията на индустрията, като оползотворяване на отпадъци во енергия, промишлени котли, производство на цимент и др.

Capterall™ е силно ефективен, рентабилен контрол на замърсяване и лесно за прилагане решение за улавяне на широк спектър от тежки метали от отпадъчни води на промишлени обекти. Решението също така намалява консумацията на свежа вода в заводите, като използва повторно водата в процеса. Също така предлагаме Solvair® Solutions, гама от продукти и системи за контрол на емисиите във въздуха и свързаното с тях управление на отпадъци, използвани по-специално за обработка на газообразни отпадъци. 

За да научите повече за нашите сегменти (информация на английски език):