Ние предлагаме най-широкият избор от високоефективни термопласти за имплантируеми и неимплантируеми медицински изделия.

Нашите усъвършенствани медицински полимери включват Radel® PPSU, предлагащ отлична якост на удар, и Veradel® HC PESU, устойчив на високи температури. RhodaPhos® е реагент, осигуряващ висока чистота, безопасно мащабируема химия, позволяваща производството на олигонуклеотиди, които са от съществено значение за разработването на лекарства, справящи се с тежки генетични заболявания, като болестта на Хънтингдън.

За да научите повече за нашите сегменти (информация на английски):