Помагаме на операторите да повишат производителността си, благодарение на нашите специални минни реактиви.

Постигайки или надхвърляйки най-строгите технически и екологични спецификации, нашите специални реактиви помагат на клиентите в минната индустрия да подобрят своята производителност и да намалят оперативните разходи, като същевременно отговарят на сложни металургични предизвикателства. Solvay е водещият доставчик на решения и партньор в минната индустрия. Ние използваме повече от 100 години познания в индустрията, експертиза в приложенията и техническа поддръжка на място, за да оптимизираме минните операции в световен мащаб в обработката на минерали, рафинирането на минерали и добива на разтворители. 

За да научите повече за нашите сегменти (информация на английски език):