Устойчивостта е пътуване

В Solvay вярваме, че намирането на решения на най-големите предизвикателства пред човечеството изисква научни пробиви, които ще запазят нашето наследство за идните поколения. Днес ние използваме опита си, за да помогнем за решаването на някои от най-належащите проблеми в света.

Един Солвей/ Една Планета превръща нашата амбиция в конкретни действия. Той гарантира, че фокусираме усилията си върху областите, където нашите иновации и устойчиви решения могат да имат най-голямо положително въздействие, пряко и косвено, в съответствие с Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР).

Структурирана около три основни категории климат,ресурси и по-добър живот, Един Солвей/ Една Планета е нашата пътна карта към устойчиво бъдеще, което осигурява споделена стойност за всички.

Стъпвайки върху основите на Целта на Група Солвей и Стратегията за растеж G.R.O.W.,  нашата програма за устойчивост се състои от набор от ясно дефинирани програми и действия. Те са организирани около десет ключови цели и прилагани на практика чрез набор от конкретни действия и проекти.

Постиженията в устойчивостта накратко

Ускорихме усилията си, за да отговорим на нарастващите очаквания на заинтересованите страни: фокусирахме се върху защитата на най-уязвимите по време на пандемията; поставихме си по-амбициозни екологични цели; изградихме партньорства за създаване на възможности за кръгова икономика и работихме, за да гарантираме, че устойчивите решения представляват нарастваща част от нашите продажби.

Вижте нашия напредък

Planet Orange Icon


40 проекта за намаляване на емисиите,
еквивалент на изтеглянето от пътя на 1,4 милиона коли

Forest  Icon Dark Pink


53% от продажбите на Групата през 2021 г.
са устойчиви решения

Parental Leave Icon Teal


Удължаване на отпуска за отглеждане на дете
до 16 седмици, независимо от пола
 

Icon Solar Panel Orange


 #10 в класацията  на Асоциацията на индустриите за слънчева енергия (SEIA)
за инсталиран слънчев капацитет в САЩ
 

Circularity  Icon Dark Pink


Партньорство с Veolia
по цялата верига на стойността

SSF

Фонд за солидарност на Солвей
Събрани 15 милиона евро
за предоставяне на финансова подкрепа за семействата и общностите на Solvay
 

Nature Icon Dark Orange


Признание за нашите ангажименти към биоразнообразието
от Act4Nature International
 

Green plant  Icon Pink


-34% на невъзстановимите промишлени отпадъци от 2018 г. насам
 

Citizen Day 2021 Logo Square

Ден за доброволчество 2021 г. 
Повече от 13 300 участници,
500 дейности, организирани в 120 обекта

White square
Water Icon Dark Pink


-5% консумация на свежа вода от 2018 г. насам
 

Ilham_Kadri_Roundle_bis

„Ангажиментът на Solvay за устойчиво развитие е силен и надхвърля просто намаляването на въздействието върху околната среда: това е и отговорен капитализъм и създаване на по-добър живот за нашите служители и обществото като цяло. Независимо дали чрез създаване на продукти, които подобряват здравето, безопасността и качеството на въздуха, грижа за служителите по време на кризата с Covid-19 или разработване на решения за кръгова икономика, ние искаме да бъдем катализатор, който да гарантира по-устойчиво бъдеще.“
Илхам Кадри, главен изпълнителен директор на Solvay

Изтеглени документи