Вдигаме летвата в отговор на изменението на климата, недостига на ресурси и създаването на условия за по-добър живот

В Solvay вярваме, че решенията на основните предизвикателства пред човечеството са водени от научни пробиви, като същевременно се грижим за нашето наследство. Днес ние поставяме своя опит в услуга на някои от най-належащите проблеми на нашата планета. Чрез Solvay One Planet (Един Солвей/ Една Планета) акцентираме върху области, в които нашите иновации и устойчиви решения могат да имат най-голямо положително въздействие, пряко и косвено, в съответствие с амбицията и изискванията на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР).

Структурирана около 3-те основни категории: климат, ресурси и по-добър живот, Един Солвей/ Една Планета е нашата пътна карта към устойчиво бъдеще, което носи споделена стойност за всички.

Подсилена от Целта на Групата и Стратегията G.R.O.W., нашата програма за устойчивост ще бъде реализирана чрез набор от ясно дефинирани програми и действия, около измерими десет ключови цели и ще бъде активирана чрез набор от конкретни действия и проекти. 

Чрез Един Солвей/ Една Планета  насочваме вниманието си към въздействията, които Solvay има по цялата верига на стойността, от производството до потреблението. Това варира от технологиите, които използваме в нашите заводи, до решенията, които предлагаме на клиентите си за намаляване на въздействието им върху околната среда. От инвестиционния избор, който правим, до благосъстоянието на нашите служители и общностите, от които сме част. Нашата цел е да оставим на децата си по-добър свят от този, в който живеем днес.

Илхам Кадри
главен изпълнителен директор на Solvay

Колективни усилия 

Устойчивостта започва от нас и превръщането на думите в действия ще доведе до реалното изпълнение на нашата амбицията: новите ни цели за климата, ресурсите и по-добрия живот ще бъдат постигнати чрез концентриране върху добре структуриран набор от прагматични и ефективни действия, като непрекъснато наблюдаваме напредъка, посредством нашите процеси и инструменти за устойчивост.

Изтеглени документи